‘Het gaat bij audits niet om de controle’

Hoe gaat het er nu precies aan toe tijdens zo’n audit? Als iemand het weet is het Sabina van der Spek die als projectmanager stadsontwikkeling gemeente Rotterdam en medewerker programma Rotterdam Circulair voor de sleutelsector bouwen aan beide kanten van de audit zat. “We hebben hier veel bestaande stad, maar ook nieuwbouw en openbare ruimte; er is dus altijd genoeg te doen.” Net als verschillende andere partijen verbond ook Sabina zich vorig jaar aan het programma Samen Versnellen. “Mijn programmamanager vond het wel iets voor mij en zei ga er maar heen. Jij hebt de ervaring met projecten en spreekt die taal. De eerste sessie bij de TU was direct een pittige. Eerst dacht ik; waar ben ik aan begonnen maar inmiddels ben ik helemaal gewend.”

Sabina was bij twee audits betrokken. Hoe voelt zoiets? “In eerste instantie gaf het een soort stressgevoel. Alsof je gecontroleerd wordt of je je werk wel goed doet.” Toch merkte Sabina tijdens de twee audits al snel dat het niet om de controle gaat. “We zitten met elkaar in een leerproces, daarom is het minder een audit maar meer een vraaggesprek om te kijken waar je nu al mee bezig bent en waar kansen of belemmeringen zijn.” Het project dat zij inbracht was nog niet een concreet ontwerp met ambities vooraf. Daarom kon zij de audit goed gebruiken als gesprekstool om te kijken waar het allemaal over gaat.

Goede ontwikkeling

In het verleden kwalificeerde Sabina zich als BREAM-expert. Daarom had zij al ervaring in een brede inzet van duurzaamheid en het voeren van gespreken daarover. Toch merkte zij dat bronnen en materialen in die gesprekken vaak nog een lastige waren. “Je ziet nu dat juist die onderdelen veel meer aandacht krijgen net als giftige stoffen en losmaakbaarheid. Dat vind ik een goede ontwikkeling.”

Samen leren van proces

Een van de projecten die Sabina inbracht was een bouwontwikkeling aan het Dakpark waarvoor zij projectmanager is wat betreft de verkoop van de grond. “Hierin werken we samen met ontwikkelaar DURA die ook in het Samen Versnellen netwerk zit. Door dit project in te brengen kunnen we samen leren van het hele proces. Vandaar dat we het vraaggesprek samen hebben gedaan.”

Als projectmanager voor de gemeente Rotterdam en deelnemer aan het Samen Versnellen netwerk heeft Sabina volgens eigen zeggen vaak twee petten op. Daarom was het juist leuk om bij het project in Rotterdam Noord bij de audit van een opdracht nemende partij aanwezig te mogen zijn. “Het is erg leuk om inside-information te krijgen van andermans plan, maar ook interessant om te kijken waar zij tegenaan lopen en hoe ze dit oplossen. Die inhoudelijke kant vind ik extra interessant.”

Met ons programma Samen Versnellen zijn we op weg naar het nieuwe normaal. Lees ook onze verhalen met Roger Mol en Noor Huitema.

< Oplevering van het Nieuwe Normaal 0.1 – ‘We willen vooral de dialoog op gang brengen’ | Nederland heeft nieuwe mechanismen nodig om het tekort aan financiering voor jonge circulaire ondernemingen terug te dringen >