‘Versnellen van circulariteit moet je samen doen’

“Als je circulariteit in de bouw wilt versnellen dan zul je dat samen moeten doen.” Dat was vorig jaar het uitgangspunt van de samenwerking tussen opdracht gevende- en nemende partijen zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Cirkelstad, Accez, TU Delft, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kennis- en innovatiepartners die daarbij kunnen helpen. Inmiddels is een plan gemaakt hoe die versnelling kan worden bereikt.

Roger Mol

Roger Mol, wethouder Cirkelstad en directeur Transacties en Projecten Rijksvastgoedbedrijf ziet het komen tot een convenant in 2023 als een wandeling, een beklimming die je samen maakt om zo, stapje voor stapje, te komen tot een duidelijke norm voor het Nieuwe Normaal inclusief tools en referentieprojecten. “De samenwerking is een mooi voorbeeld van een groep mensen die met elkaar ergens naartoe willen gaan. Samen ontdekken, leren vanuit de praktijk en proberen operationeel te maken wat circulair bouwen nu precies is, en hoe we dit in een opdrachtgever- opdrachtnemer-relatie goed kunnen vormgeven.”  

Audits

Om dit te bereiken moeten volgens Mol tot 2023 een aantal stappen worden doorlopen. Een daarvan is het werken met audits waarbij referentiemateriaal verzameld wordt om tot het Nieuwe Normaal te komen. “Het gaat er bij deze audits niet zozeer om het veranderen op zich, maar om van te leren en te kijken hoe je het geleerde intern en extern kunt toepassen om de lat zo elke keer weer een stukje hoger te leggen.”

Aanpak

Voor het Rijksvastgoedbedrijf zijn er voldoende redenen om bij dit project aan te haken. “Als opdrachtgever heeft het RVB een hele diverse portefeuille vastgoed voor diverse gebruikers. Maar met zo’n 2200 medewerkers is het goed om toch een bepaalde vorm van sturing te geven hoe we volledig circulair bouwen kunnen bereiken. Dit hebben we samengevat in de Koers Rijksvastgoedbedrijf. Hierin staat beschreven hoe we circulair concreet kunnen maken door het te vertalen naar RVB-producten, hoe houding en gedrag vertaald wordt naar de verschillende functiegroepen, en hoe we binnen de innovatieschaalmachine leerprojecten uitvoeren en leerlessen implementeren. De opgedane ervaring kun je vervolgens doorstempelen naar andere projecten.”  

Leren in het groot

Toch ziet Mol ook hindernissen die nog genomen moeten worden. “Je moet voorkomen dat iedereen telkens het wiel opnieuw wil uitvinden. Daarom ben ik blij dat we binnen deze samenwerking een netwerk vormen waarin in vertrouwen wordt gewerkt aan ambitie en instrumenten. De aanpak past goed bij onze marktvisie en wat we nu doen. We willen niet alleen bij de koplopers horen, maar ook meedenken over hoe we de rest van het peloton mee kunnen krijgen. Door niet alleen beleid te maken, maar ook stappen te zetten. Dankzij de samenwerking met Cirkelstad leren we in het groot.”

#Hoedan

  • Zorg dat je niet steeds opnieuw het wiel uit moet vinden.
  • Benut de leerervaring van elkaar.
  • Bekijk wat je per project door kunt stempelen naar volgende projecten.
  • Maak gebruik van de schaal van je portfolio en zorg ervoor dat we de opschaling voor elkaar krijgen over de hele breedte van de portefeuille.

Met ons programma Samen Versnellen zijn we op weg naar het nieuwe normaal. Lees ook onze verhalen met Sabina van der Spek en Noor Huitema.

< Werk mee aan de MRA handreiking circulair inkopen van speelruimte | Oplevering van het Nieuwe Normaal 0.1 – ‘We willen vooral de dialoog op gang brengen’ >