Over ons2

Cirkelstad is ontstaan door publieke en private ondernemers op zoek naar oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe krijgen we alle talent in de wijk benut? Twee belangrijke vraagstukken waar we als samenleving antwoord op moeten geven. Door samen te werken in een open dialoog ontstonden nieuwe zienswijzen en oplossingen.

Het Cirkelstad-concept: Steden zonder afval en zonder uitval

Cirkelstad faciliteert publieke en private koplopers in de regio. Bijvoorbeeld door een bestuurlijk en operationeel netwerk te verbinden, via de Cirkelstad Academie en gezamenlijk op te trekken in de betreffende regio met periodieke afstemming om impact te genereren. 

Cirkelstad zelf heeft geen juridische entiteit, geen extra regels of toezeggingen. Vertrouwen, openheid en respect voor ieders rol en positie bindt elkaar. 

Het college van Cirkelstad (comité van aanbeveling) bestaat uit personen die in de eigen sector hebben laten zien dat het kan. Dat je niet alleen circulair kan bouwen, maar daar ook mensen een rol in kan geven die nu nog aan de zijlijn staan. De organisator van Cirkelstad is de gemeentesecretaris.

De partners zijn het kloppende hart van Cirkelstad. Zij zijn in de regio actief op projecten waarvan we de ervaringen delen. Dit kan gaan over het opstellen van beleid, norm en instrumenten of de uitvoering van een werk. Elke regio heeft een spinner die coördineert en toeziet op de voortgang.

De vrienden van Cirkelstad zijn partijen met brede netwerken en een achterban met hetzelfde doel: steden zonder afval en zonder uitval.

Inmiddels is het fundament van kennis en ervaring gelegd; het is tijd om aan de slag te gaan. Doe jij ook mee? 

Raad van Toezicht

Rutger Sypkens (voorzitter)
Noor Huitema-Hellemans
Dick van Veelen
Ellen van Bueren

Kernteam

Rutger Büch 
Yvette Akkermans
Gijs Derks
Gertjan de Werk
Jessica Broeders
Wytze Kuijper
Suda Polwatte Gedera
Sebastiaan Gijsbertsen

Spinners

Elke Cirkelstad heeft een spinner. Een overzicht van alle spinners per regio vind je hier. Ook is er een overzicht van steden en bouwprogramma’s per regio.

College van burgemeester en wethouders

 

Jacqueline Cramer

Burgemeester (MRA/USI/voorheen minister)

John Nederstigt

Wethouder (Ondernemer)