PFAS en Stikstof: wat kunnen we ermee?

Vandaag de dag hebben initiatiefnemers in de bouw en ontwikkelende partijen te maken met PFAS en Stikstof. Wat kun jij hiermee en hoe ga jij om met deze thema’s? BOOT denkt hierin mee en geeft hierover advies. Daarnaast organiseren wij 4 december ’19 een Kenniscafé (16:30-17:30 uur) rondom PFAS en Stikstof.

Uitnodiging Kenniscafé PFAS & Stikstof

Op woensdagmiddag 4 december 2019 van 16:30 tot 17:30 uur organiseert BOOT een kenniscafé over PFAS en Stikstof. Hier praten onze collega’s Chris Prudon en Maria van Driel jou bij over deze thema’s. Zij gaan in op de actualiteit maar vooral ook op de toekomst; wat kun jij verwachten de komende tijd? En hoe kun jij praktisch met deze problematiek omgaan? Welke kansen brengen deze thema’s met zich mee voor jou? Wat zijn de ontwikkelingen en de mogelijkheden van stikstof? Het Kenniscafé vindt plaats in een klein gezelschap, waarbij ruimte is voor interactie en vragen. Aansluitend is er een netwerkborrel, waar jij kan napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Van harte welkom!

Ben jij erbij? Meld je hier aan.

Stikstofadvies

“BOOT adviseert rondom projecten en initiatieven die door de stikstofuitspraak van de Raad van State – al dan niet opnieuw- moeten worden beoordeeld op effecten op Natura 2000-gebieden. BOOT begint met een toets welk effect de ontwikkeling alsnog heeft op de Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissies en –deposities. Indien daarna van toepassing, adviseren wij in mogelijke oplossingsrichtingen die te vinden zijn in zowel ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud als in het sloop- en aanlegproces.” Maria van Driel – Projectmanager BOOT.

Meer informatie? Bekijk hier ons programma aanpak stikstof.

PFAS

“In het begin leek het dé ideale stof door de water- en vuilafstotende kwaliteiten, maar ondertussen is er steeds meer bekend over de schadelijke gevolgen van PFAS voor volksgezondheid en milieu. Bij gebruik en verwerking van deze producten en bij fabrieksemissies en incidenten zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen. De stoffen zitten nu onder andere in de bodem en in het oppervlaktewater.

Om vertraging tijdens de uitvoeringsfase te voorkomen, adviseren wij de klant om vooraf onderzoek te doen naar PFAS. Voornamelijk als er sprake is van een verdachte locatie. Daarbij in het oog houden wat wettelijk vereist is en wat geadviseerd wordt vanuit bijvoorbeeld de risicogedachte. Wanneer PFAS is aangetoond, denken de bodemspecialisten van BOOT graag mee in praktische oplossingen en maatregelen.“ Chris Prudon – Projectleider BOOT.

Meer weten? Bekijk hier onze diensten op het gebied van bodem.

< DeltaWonen start proeftuin circulariteit | Diversiteit als uitdaging en aansporing >