Diversiteit als uitdaging en aansporing

Update Cirkelstad Apeldoorn

Na een succesvolle lancering in juli heeft Cirkelstad Apeldoorn een nieuwe partner mogen verwelkomen: Foenix Kringloop & Reïntegratie. Sinds bijna 40 jaar maakt Foenix dagelijks werk van de Circulaire Economie door jaarlijks bij te dragen aan meer dan 700 werk- en leerplekken en het hergebruiken van 3330 ton aan goederen. Een echte koploper dus die zowel het materiële als ook het sociale aspect van circulariteit verbindt. Door de deelname van Foenix wint de Cirkelstad community in Apeldoorn opnieuw aan diversiteit.

De vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn, de Economische Alliantie Apeldoorn, Venntiv (subsidiespecialist), Heijmans, Diep (adviesbureau) en Foenix brengen vanuit hun diverse achtergronden niet alleen waardevolle know-how met zich mee maar benaderen ook het thema circulariteit vanuit verschillende invalshoeken. Ondanks de verschillenden professionele lijnen werd tijdens de eerste CoP (Community of Practice) eind september al snel duidelijk dat actuele socio-economische ontwikkelingen alle partijen op hun eigen manier raken. Het werken aan en in circulaire kringlopen werd dan ook als overkoepelende gezamenlijke behoefte gezien. Nu blijft de vraag ‘Hoe pakken wij dat samen aan en welke rol heeft eenieder hierin te spelen’?

Thematische aanpak

Er is een duidelijke wens naar concrete (project-)kaders en actieplannen die uiteindelijk daadwerkelijke resultaten opleveren, het liefst in vorm van ‘doorslagprojecten’. Een vijftal thema’s kwamen tijdens de eerste CoP naar boven waarvan één of meerdere verder zullen uitgewerkt worden:

  1. Definitie van afval en aanpassing respectieve regelgeving (dimensie: landelijk)
  2. Bewustwording voor en het zichtbaar maken van circulariteit (meervoudige dimensie: van persoonlijk en bedrijfsintern tot public relations en communicatietrajecten)
  3. Het verbeteren/ innoveren van het huidige aanbestedingsproces voor circulaire opdrachten (dimensie: multi-stakeholder samenwerking, procesontwikkeling)
  4. Thema: Big Data voor circulaire businessmodellen (leertraject)
  5. Het ontwikkelen van een markt- en/of opslagplaats voor utiliteits- en woningbouw met aandacht voor de ‘sociale component’

CityLoops

Sommige van deze punten werden geïnspireerd door de presentatie van Sander Lubberhuizen van de gemeente Apeldoorn en hun project binnen het Europese subsidietraject CityLoops. Apeldoorn is een van 6 Europese steden die binnen het kader van circulariteit aan een nieuwe aanpak voor het verminderen van afval werken. Samen met Hogeschool Saxion en Universiteit Wageningen richt zich de gemeente Apeldoorn op ‘organische materialen’ en ‘bouw- en sloopafval’. In dit kader wordt ook geëxperimenteerd met de mogelijkheden voor opslag- en marktplaatsen voor vrijgekomen materialen. Tijdens de CoP kwam de vraag naar voren of iets dergelijks ook voor de utiliteits- en woningbouw zou kunnen worden gerealiseerd. Welke stakeholders zijn er dan nodig? Hoe kunnen aantal, volumes en staat van de vrijgekomen materialen worden gemeten? En in hoeverre verschuift het eigenaarschap in dit soort business modellen? Deze en andere vragen vergen een nieuwe manier van denken en samen doen. Een CoP-gericht proces biedt de nodige ruimte en flexibiliteit om de verschillende behoeftes in kaart te brengen en gezamenlijk aan een overkoepelende opgave te werken.

 Heeft u ook interesse aan de genoemde thema’s? Dan bent u van harte welkom om bij de volgende CoP op 3 december in Apeldoorn aan te sluiten.

Aanmelding via mail aan:

Met vriendelijke groet,
Barbara Middelhoff

< PFAS en Stikstof: wat kunnen we ermee? | Minister Ollongren gaat de MPG aandraaien – maar hoe scherp precies? >