Sprekers podium 10 april

Sprekers podium 9 april | Sprekers podium 11 april

Elk uur op het Cirkelstad-podium (Link Stage) volgt een vaste opbouw. Sprekers praten je elk ongeveer 10 minuten bij over een onderwerp, gevolgd door een paneldiscussie van 15 minuten. Het laatste kwartier is er ruimte voor speeddates met de sprekers.

Wil jij een ‘Meet & Greet Speeddate’ met een van de sprekers? Meld je dan nu aan.

Aanmelden speeddate

10.30 – 11.30 uur, Bestuurlijk perspectief op de circulaire bouwsector

Bernard Wientjes

Bernard kennen we als boegbeeld van werkgeverskoepel VNO-NCW en zijn vicevoorzitterschap van de Sociaal-Economische Raad. Hij leidt nu de taskforce ‘de Bouwagenda’.

De bouw speelt een sleutelrol in de grote uitdagingen waarvoor onze samenleving staat. Bernard neemt ons mee hoe de Bouwagenda tot impact komt. Hoe de bouwbedrijven zich toeleggen op een circulair gebruik en toepassing van onze energie en materialen.

Elphi Nelissen

Elphi is het boegbeeld van de nationale transitieagenda naar een circulaire bouwsector. Tevens heeft zij haar eigen ingenieursbureau en is decaan van de faculteit Bouwkunde aan de TU Eindhoven.

Het uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019-2023 heeft net het licht gezien. We staan aan het begin. Elphi geeft haar visie op het programma, waar we staan en waar partijen in de praktijk mee te maken kunnen graan krijgen wanneer zij actief mee willen doen.

11.30 – 12.30 uur, Hoe realiseer ik een circulair project?

Sander Holm

Als je bij de BAM naar circulariteit vraagt kom je uit bij Sander. Bij verschillende projecten betrokken als adviseur en vertaler van ambities naar realiteit. Wat kun je in de praktijk waarmaken?

Sander is betrokken geweest bij de realisatie van een hotel. Het volgende hotel van dezelfde keten wordt nu gebouwd. Wat waren de leerpunten bij het vorige hotel om het nu nog circulairder te maken? Hoe bouwt de BAM voort op opgedane ervaringen om circulariteit op te schalen?

Michel Baars

Esther is begaan met circulariteit en binnen VolkerWessel tot ambassadeur benoemd om het gedachtengoed zo veel als mogelijk bij collega’s tussen de oren te krijgen en toegepast in projecten.

Esther deelt haar praktijkervaringen bij het realiseren van circulaire infrawerken. Hoe verloopt zo’n project in samenwerking met de opdrachtgever? Waar loop je nou tegenaan wat betreft technieken en samenwerking, hoe ga je daarmee om en buig je dat om naar kansen?

Martijn Veerman

Martijn was werkzaam bij de VMRG waar hij innovatie bevorderde. Nu is hij de specialist circulaire gevels bij Alkondor. Alkondor maakt van oudsher gevels en heeft nu een circulaire businesscase.

Alkondor zet zich actief in om in plaats van een product in de markt te zetten, een volledige service. Alkonder onderhoudt, zorgt voor hergebruikmogelijkheden of uiteindelijk volgt hoogwaardige recycling. Martijn komt de businesscase en de praktijkervaring presenteren.

12.30 – 13.30 uur, Cirkelstad Community of Innovation’

Met de ‘Community of Innovation’ maakt Cirkelstad werk van het verbinden van drie corporates met een innovatievraag met start-ups en scale-ups die ter plekke komen pitchen.
Lees meer over de Cirkelstad Community of Innovation

13.15 – 13.30 uur, Lancering intentieverklaring ‘Samen Versnellen’

Ferdi Licher

Ferdi is directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK. Deze directie is verantwoordelijk voor de bouwregelgeving en bouwkwaliteit, en voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Ferdi ondertekent de intentieverklaring ‘Samen Versnellen’ om met koplopers over drie jaar het convenant te kunnen tekenen waarin circulair bouwen de norm is voor de sector. Het komende traject zetten de koplopers in om de thematiek inhoudelijk uit te werken en houvast te krijgen bij de implementatie.

Rutger Sypkens

Rutger is directeur vastgoed bij DuraVermeer en voor hem is het duidelijk. De bouwsector wordt circulair, het is alleen de vraag wanneer dit zo ver is. Daarbij is Rutger tevens voorzitter Raad van Toezicht Cirkelstad.

Namens de koplopers neemt Rutger het woord.

13.30 – 14.30 uur, Hoe komen we tot opschaling in de bouw?

Guido Braam

Guido is een bevlogen ondernemer en doet er alles aan om publieke en private partijen de stap te laten zetten naar een circulaire economie. De Ccreators is mede door hem opgezet om in de MRA-regio dit voor elkaar te krijgen.

Guido presenteert met trots het Bouwprogramma MRA. Als een ontwikkelmaatschappij kunnen opdrachtgevende, ontwikkelende en bouwende partijen begeleiding krijgen bij het circulair uitvoeren van hun projecten. Elk project bepaalt weer de ondergrens van het volgende project.

Nico van Hoogdalem

Nico is een business developer pur sang. Na werkzaam geweest te zijn bij de BAM als commercieel manager Zuid West is hij voor zichzelf begonnen als circulair ontwikkelaar.

Nico neemt ons mee met zijn activiteiten binnen het Bouwprogramma Zuid Holland. Naast zijn rol als circulaire ontwikkelaar, ligt er in Zuid Holland een duidelijke verbinding met IQ (ontwikkelingsmaatschappij Zuid Holland) en het onderzoeksprogramma Accez.

Woud Jansen

Woud geeft mede leiding aan het bedrijf Alba Concepts waarmee hij opdrachtgevers wil ondersteunen in hun zoekproces om circulariteit besluitvaardig in hun vastgoed mee te laten nemen.

Woud start het Bouwprogramma in Noord-Brabant op. Samen met de provincie en de grote 6 gemeenten werken zij gericht met de markt aan marktoplossingen. Hoe maak ik een circulaire sociale woning? School? Kantoor? Het Bouwprogramma begeleid partijen om hun circulaire ambitie te operationaliseren.

14.30 – 15.30 uur, Hoe stuur ik aan op circulaire projecten?

Monique van Haaf / Niek Nijenhuis

Monique is sinds 2015 gedeputeerde voor Ruimte en Wonen, Grondbeleid en Handhaving. Zij heeft liever tijdelijke woningen dan een villawijk. Blijf kijken wat nodig is, en pas dat aan waar mogelijk.

In een tweegesprek maakt Monique haar visie op ontwikkelen duidelijk. De provincie is ondersteunend aan de partijen die in de praktijk de ambitie moeten waarmaken. Gepresenteerd wordt een nieuw bouwconcept, met een nieuw verdienmodel op circulaire principes.

Jorg van Waas

Jorg is vastgoedontwikkelaar bij de woningbouwcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven. Klantsturing en circulair ontwikkelen wordt steeds belangrijk, de woningen dienen wel betaalbaar te blijven.

20 woningen worden gerealiseerd. Van het begin af aan is de architect, de bouwer uitgedaagd om het anders te doen. Wat nou als je een woning gaat dimensioneren waarmee minder materiaal gebruikt hoeft te worden en daardoor meer ruimte komt om te wonen en goedkoper?

Niekol Dols

Niekol is adjunct directeur vastgoed & campus van de Universiteit Utrecht. Sterk gedreven met de wens om iets wezenlijks toe te voegen. Circulariteit behoort daartoe, waarom verbruiken we zoveel, kan dat nou niet anders?

De campus in Utrecht geldt als een living lab. De visie op een circulair ontwikkeling is net opgeleverd en de eerste panden worden al circulair ontwikkeld. Van sloop, tot bouw en het digitaliseren van de gebouwde omgeving. Interessant om te weten welke materialen er laten vrij gaan komen.

15.30 – 16.30 uur, Welke tooling is er om circulair te ontwikkelen?

Kees Faes

Kees is projectleider bij SGS Search. Al jaren verdiept hij zich in circulariteit en hoe dit te operationaliseren in sloop, renovatie en bouwprojecten. Hij deelt zijn ervaringen met de sector en helpt studenten hun weg te vinden.

Kees heeft met 3 andere collega-bedrijven in opdracht van gemeente Amsterdam gewerkt aan het raamwerk om ontwerpen in de VO en DO fase te toetsen op circulariteit. In 1 dag krijgt de betreffende opdrachtgever een cijfer voor het ontwerp met advies om het mogelijk op een hoger circulair niveau uit te voeren.

Tim Tutert

Tim is directeur van het stedenbouwkundig bureau Plein 06. Een bureau wat circulariteit integraal benadert… energie, water, materialen en de mens. Plein06 is tevens initiatiefnemer van het onderzoekslab ‘de gelukkige stad’.

Tim heeft met een collega bedrijf in opdracht van Platform 31 gewerkt aan een producten catalogus met ‘circulaire alternatieven’. Iedereen die wijken van het gas af willen halen, hebben nu een catalogus waarmee traditionele aanbiedingen snel gescreend en aangepast kunnen worden.

Paola Huijding

Paola is programma coordinator bij Platform 31 voor de energie transitie en circulaire economie.

Paola heeft een studie voor het ministerie van BZK uitgevoerd naar scenario’s voor gasloze wijken. Welke scenario’s hebben de meeste kans van slagen als je niet alleen naar de technische ingrepen kijkt, maar juist ook naar de bewoners, stemgedrag, organisatiegraad etc.

Mantijn van Leeuwen

Mantijn is directeur van het NIBE. Het NIBE wil nationaal en internationaal koploper zijn in techniek, wetenschap en haalbaarheid inzake milieubewust bouwen

Mantijn is een van de partijen van het Urban Mining Collective en heeft Wearthy ontwikkelt. Een tool om de restwaarde van woningen, kantoren te bepalen. In relatieve korte periode heb je helder wat de mogelijkheden zijn van jouw reststromen!


16.30 – 17.30 uur, Circulariteit gaat niet alleen om materialen

Marcel Janssen

Marcel is manager bij Donkergroen. Een hovenier met creatieve groendenkers en doeners met een vernieuwende, duurzame en circulaire kijk op de beleving van buiten- èn binnenruimtes.

Marcel laat aan de hand van verschillende projecten de integraliteit zien tussen de harde bebouwde omgeving en het groen. Wat is de meerwaarde van een integrale benadering, wat blijkt er allemaal mogelijk wanneer je eerder met elkaar aan tafel komt te zitten?

Lot Locher

Lot Locher, programmamanager MRA klimaatbestendig en strateeg bij netwerk organisatie Amsterdam Rainproof, is vanuit haar achtergrond als architect gepassioneerd om positief bij te dragen aan de transitie van de stedelijke omgeving met als doel een leefbare toekomst.

Lot is netwerkverbinder in hart en nieren. Ze verbindt in gebiedsontwikkeling de opgave van het aanpassen van de omgeving aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) aan de andere transitie opgaven.

Atto Harsta

Atto is aanjager bij de Bouwcampus, onderdeel van de Bouwagenda om tot daadwerkelijke vernieuwing te komen in de bouw op maatschappelijke thema’s zoals circulaire economie.

Atto is een innovator pur sang en presenteert hoe vanuit de Bouwcampus coalities gevormd worden om te komen tot energieneutrale gebieden. Mooie uitdaging om de energietransitie te verbinden aan de mogelijkheden om diezelfde ontwikkelingen circulair uit te voeren.

Speeddate!

Met een van de sprekers een speeddate? Dat kan! Na afloop van de laatste spreker van een thema zijn er Meet & Greet Speeddates! Meld je nu aan en geef aan met wie je een speeddate wilt. Op het bewuste tijdstip meld je je bij het podium.

Aanmelden speeddate