Sprekers podium 9 april

Sprekers podium 10 april | Sprekers podium 11 april

Elk uur op het Cirkelstad-podium (Link Stage) volgt een vaste opbouw. Sprekers praten je elk ongeveer 10 minuten bij over een onderwerp, gevolgd door een paneldiscussie van 15 minuten. Het laatste kwartier is er ruimte voor speeddates met de sprekers.

Wil jij een ‘Meet & Greet Speeddate’ met een van de sprekers? Meld je dan nu aan.

Aanmelden speeddate

10.30 – 11.30 uur, Hoe kom ik tot een circulaire regio?

Jacqueline Cramer

Jacqueline weet als geen ander de bestuurlijke agenda te bepalen en partijen te mobiliseren. In de MRA-regio heeft zij verschillende initiatieven genomen zoals het ‘bundelen’ van opdrachtgevers om gezamenlijk de belofte te doen om circulair in te kopen. Meer dan €150.000.000,- is reeds toegezegd.

John Nederstigt

John ademt circulariteit. In zijn vorige rol als wethouder in Haarlemmermeer heeft hij zich sterk gemaakt voor een circulair beleid en voorbeeldprojecten. Steeds gezocht naar de samenwerking tussen publieke en private partijen.

John maakt de vertaling van nationale ambities naar de regio. Wat zijn nou de onderwerpen waarmee de regio, met hun eigen identiteit en met een diversiteit aan spelers, verleid kan worden om circulariteit concreet te maken. Hoe ziet zijn visie eruit?

Ingrid Zeegers

Ingrid is programma directeur van een van de meest toonaangevende verenigingen in Nederland wanneer het gaat over het concreet maken van circulariteit. Namelijk Circulair Friesland waarin vele partijen zich verenigd hebben.

Ingrid presenteert hoe je in de regio partijen kunt mobiliseren om tot een circulaire regio te komen. Elke partij heeft een eigen ambitie en een eigen werkdomein. Hoe kom je tot gezamenlijkheid en blijf je stappen zetten in de praktijk om verschil te maken.

11.30 – 12.30 uur, Hoe realiseer ik een circulair project?

Esther van Eijk

Esther is begaan met circulariteit en binnen VolkerWessel tot ambassadeur benoemd om het gedachtengoed zo veel als mogelijk bij collega’s tussen de oren te krijgen en toegepast in projecten.

Esther deelt haar praktijkervaringen bij het realiseren van circulaire infrawerken. Hoe verloopt zo’n project in samenwerking met de opdrachtgever? Waar loop je nou tegenaan wat betreft technieken en samenwerking, hoe ga je daarmee om en buig je dat om naar kansen?

Stan Kerkhofs

Stan smult van innovatie en circulariteit. Zowel privé als zakelijk is hij continue op zoek naar een logische omgang tussen mens en natuur. Circulariteit lijkt een stroming die beide weet vorm te geven.

Stan laat zien dat met het project ‘Innova58’ Rijkswaterstaat werk maakt van zowel nieuwe technieken (hoe realiseren we circulaire infra) als nieuwe partnerschappen om te komen tot nieuwe ideeën die vervolgens uitvoerbaar zijn door die nieuwe partnerschappen.

Karlijn Mol

‘Circulair werken is soms lastig, maar kan echt’! Typisch een uitspraak van Karlijn die circulariteit een warm hart toedraagt. Doe het vanuit een intrinsieke motivatie en met vertrouwen dat je daarmee geld kan verdienen.

Karlijn neemt ons mee met de ervaringen die Dura Vermeer heeft bij het realiseren van circulaire infrawerken. Nee, het is nog geen routinematige klus. Maar de verschillende projecten laten wel zien dat het kan, en dat het de nieuwe standaard kan gaan worden.

Gerrit Kamphuis

Gerrit is directeur / senior adviseur van Installect Advies. Een partij die innoveren en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft zitten.

Een installateur die infra aanlegt? Gerrit maakt deel uit van het consortium wat zichzelf presenteert als Aendless. De consortium leden leggen infra aan als zijnde een warmteweg. Het levert energie op… met de mogelijkheid om de weg ook als service af te nemen.

12.30 – 13.30 uur, Cirkelstad Community of Innovation’

Met de ‘Community of Innovation’ maakt Cirkelstad werk van het verbinden van drie corporates met een innovatievraag met start-ups en scale-ups die ter plekke komen pitchen.
Lees meer over de Cirkelstad Community of Innovation

13.15 – 13.30 uur, Lancering innovatie

Het Urban Mining collective lanceert met grote regelmaat innovaties om de bouwsector te inspireren en verder te brengen naar een circulaire sector. Welke innovatie is nu aan de beurt?! En welke impact wordt bereikt? Michel Baars van New Horizon praat u graag bij.

13.30 – 14.30 uur, Nationale circulaire werkafspraken

Mari van Dreumel

Mari is werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gepassioneerd om circulariteit zowel in het beleid te krijgen als wel in de uitvoering met ondernemers.

Een van de initiatieven die Mari ondersteunt is het platform CB23. Dit platform maakt gericht werk van ‘nationale werkafspraken’ om publieke en private partijen in de praktijk te helpen om de nationale circulaire ambitie praktisch handen en voeten te geven.

Bert Albers

Bert is bij het Rijksvastgoedbedrijf al jaren verkennende naar een juiste en robuuste vorm om circulariteit te integreren in het werk. Aan verschillende projecten heeft hij meegewerkt, zoals de tijdelijke rechtbank in Amsterdam en het Sloopproject in Winterswijk.

Het platform CB23 werkt gericht aan ‘nationale werkafspraken’ voor de circulaire bouw. Bert is deelnemer van het team wat zich richt op het ‘Materialenpaspoort’. Het 80%-paper wordt vandaag gepresenteerd om reacties uit Nederland op te halen om te verwerken en te komen tot de 100% versie.

Remco Spiering
Mantijn van Leeuwen

Mantijn is directeur van het NIBE. Het NIBE wil nationaal en internationaal koploper zijn in techniek, wetenschap en haalbaarheid inzake milieubewust bouwen.

Het platform CB23 werkt gericht aan ‘nationale werkafspraken’ voor de circulaire bouw. Mantijn is voorzitter van het team wat zich richt op het ‘het meten van circulariteit’. Het 80%-paper wordt vandaag gepresenteerd om reacties uit Nederland op te halen om te verwerken en te komen tot de 100% versie.

Jos Verlinden

BZK maakt zich hard voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019-2023. Jos is werkzaam binnen het circulariteitsteam van BZK, ondersteunend om de transitie de komende jaren verder te brengen.

De MPG (Milieuprestatie Gebouwen) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Leent deze ‘tool’ zich er voor om circulariteit ook toetsbaar te maken? Zodat alle aanpassingen op de bebouwde omgeving ook toetsbaar circulair gerealiseerd kunnen worden?

14.30 – 15.30 uur, Hoe stuur ik aan op circulaire projecten?

Rolf Jonker

Rolf is werkzaam als projectleider bij Gemeente Rotterdam. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het digitaal beheren en bouwen van de stad. Precies waar het bij circulariteit om gaat.

Rolf loopt de projecten in de stad langs. Wat zijn de ervaringen in de samenwerking met (keten)partners? Wat gaat goed en waar zou je in een volgend project op moeten letten. De gemeente zet inmiddels in op het actief delen van kennis binnen en buiten de organisatie.

Peter Vermeer

Peter is werkzaam bij Rijksvastgoedbedrijf.

Eef Neienhuijsen

Eef is werkzaam bij Gemeente Nijmegen.

15.30 – 16.30 uur, Hoe ondersteunt een marktplaats circulaire projecten?

Peter Kreukniet

Peter heeft zijn sporen verdiend in de sloopsector. In de afgelopen periode heeft mede hij Insert in de markt gezet. Een marktplaats waar sloopbedrijven hun vrijkomende materialen en producten aanbieden aan bouwers/ontwikkelaars.

Ben je op zoek naar materialen of producten die vrijkomen bij sloopwerken? Dan ben je bij Insert op de goede plaats. Een digitale marktplaats die je verwijst naar de fysieke locaties van de aangesloten partijen. Naast bouwmaterialen kun je er ook terecht voor bomen en planten.

Christian Euser

Christian heeft zich altijd al bezig gehouden met vernieuwing en nieuwe relaties tussen partijen. Per 2019 is hij de managing director van Oogstkaart, een marktplaats voor vrijkomende elementen.

De Oogstkaart kent al een rijke geschiedenis en is ooit opgezet door SuperUse. Het architectenbureau wat al jaren ontwerpt vanuit materialen en elementen die vrijkomen. Het is nu aan Christian om Oogstkaart tot gemeengoed te krijgen bij ontwikkelaars en architecten.

Bas Slager

Bas is tijdens zijn studie bouwkunde geïnspireerd geraakt door het circulair bouwen. Direct zijn eigen bedrijf opgezet Repurpose. Inmiddels heeft hij ook zijn sporen verdiend bij BOOT als adviseur en bij de Bouwkringloop.

Wanneer partijen gaan bouwen en dat circulair willen doen, popt altijd de vraag op: ‘Waar haal ik mijn circulaire producten vandaan?’. Verschillende marktplaatsen zijn ontstaan, Bas vult deze aan als ‘Materialenscout’. Hij gaat actief in de regio op zoek naar vrijkomende elementen, producten.


16.30 – 17.30 uur, Hoe krijgen we de grote stofstromen circulair?

Peter Musters

Peter werkt al jaren bij VBI, en sinds 2010 actief bij opdrachtgevers, corporaties, ontwikkelende marktpartijen en adviseurs om hen te ondersteunen en adviseren om tot flexibele, duurzame, comfortabele en gezonde gebouwen te komen.

Om aan de toenemende vraag naar circulaire gebouwen en hergebruik van grondstoffen te voldoen is industrialisatie noodzakelijk. Peter laat zien hoe VBI het hergebruik niet meer op projectniveau gaat benaderen maar juist op procesniveau.

Maarten van Sandvoort

Maarten is bij Heijmans de programmamanager duurzaamheid én manager productontwikkeling. Hij is actief om binnen de organisatie het asfalt 100% circulair te maken.

Maarten laat aan de hand van verschillende projecten zien dat de inzet, het gebruik van asfalt op een circulaire wijze te realiseren valt. Wat is er voor nodig op projectniveau en hoe kijkt Maarten tegen een landelijke benadering. Wanneer is het Nederlandse asfalt circulair?

Emile Quanjel

Emile is actief binnen het netwerk van leidinggevende vertegenwoordigers uit alle hogescholen in Nederland met opleidingen in het kennisdomein Built Environment. En betrokken bij Ecobouw.

Stichting Ecobouw Nederland is opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen in de bouwwereld te verbeteren en verder te optimaliseren. Emile geeft een overzicht aan producten waar ervaring mee is opgedaan en morgen groots ingekocht kan worden.

Speeddate!

Met een van de sprekers een speeddate? Dat kan! Na afloop van de laatste spreker van een thema zijn er Meet & Greet Speeddates! Meld je nu aan en geef aan met wie je een speeddate wilt. Op het bewuste tijdstip meld je je bij het podium.

Aanmelden speeddate