7. Het niet meer normaal

Transitie gaat ook over ruimte maken voor nieuwe dingen. We doen nog heel veel met te veel impact, waar moeten we meteen mee stoppen? In de Top 10 behandelen we ook 5 systematische barrières uit ons netwerk. Wat kunnen we doen aan deze barrières? Zijn ze al goed in beeld? Zijn er ‘eigenaren’ actief die ook daadwerkelijk verandering willen en kunnen doorzetten? Benieuwd waar deze barrières op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

u003cstrongu003eOp deze paginau003c/strongu003e

Systeemvraag

Van welke activiteiten moeten we afscheid nemen in de transitie naar een circulaire bouweconomie?

Deze systeemvraag wordt onderdeel van de jaarprogrammering van Cirkelstad. Het antwoord op de vraag zal gaandeweg vorm krijgen. We focussen ons op de volgende framing en centrale vraagstelling:

 • Transitie gaat ook over ruimte maken voor nieuwe dingen
  • We doen nog heel veel met te veel impact, waar moeten we meteen mee stoppen?

 • Welke bouw-gerelateerde activiteiten hebben de grootste impact?
  • Wat moeten we echt niet meer willen?
  • Wat zijn de alternatieven?
  • Hebben die al schaal?

 • Hoe gaan we milieu-impact reuzen afbouwen?
  • Wie zijn er aan zet en wat moeten ze doen en laten?

Relevante initiatieven

Ronde Tafel – Greenpaper – Voordelunchlezing

De komende maanden organiseren we op vier systeemvragen een ‘Ronde Tafel gesprek’ waar we met een dwarsdoorsnede van de sector en enkele experts het onderwerp verder uitwerken. Vervolgens publiceren we een Greenpaper, met een meerledig doel:

 1. Introductie van de denkwijze, zodat mensen op een andere manier leren kijken naar de thematiek en over hetzelfde praten als het gaat om de systeemvraag.
 2. Handelsperspectief binnen het thema. Duidelijk waarom iemand deze denkwijze zou moeten hanteren en als zij er morgen mee aan de slag willen, waar en hoe kan ik dan beginnen?
 3. Het agenderen van versnellings- en opschalingscondities om de bouwsector te stimuleren om dit thema te omarmen.

In een ‘Voordelunchlezing’ gaan we dieper in op de belemmeringen en kansen die er zijn omtrent de systeemvraag. Hoe kunnen we onze partners activeren en handvatten geven tot implementatie? Houd het Greenpaper overzicht en de Cirkelstad Academie in de gaten voor de laatste publicaties over dit onderwerp.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten:

Meer Top 10