3. Meten van circulariteit

Wat zijn de beste circulaire alternatieven en waar zit het verschil? Waar vind je deze materialen, en welke processen zijn nodig om ketens te sluiten? Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op de meest gestelde vraag uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Praktische vraag

Hoe creëer je een level playing field voor de bepaling van de totale milieu-impact van materialen en producten?

Een level playing field, ofwel een gelijk speelveld, zorgt er niet voor dat iedereen een gelijke kans van slagen heeft, maar wel dat iedereen volgens dezelfde regels aan het spel deelneemt. Een voorwaarde voor eenduidigheid in de markt dus.

Gaat het over milieu-impact, dan zijn de MPG en de MKI de belangrijkste sturingselementen en de enige waarop wettelijk gehandhaafd kan worden. De MPG gaat over hele gebouwen en is onderdeel van het bouwbesluit. Daarom wordt momenteel veel ontwikkeld om ook biobased en secundair een eerlijke kans in de MPG te geven. Zo zijn er bijvoorbeeld meer categorie 1 kaarten nodig voor startups, biobased materialen en installaties (zonnepanelen). De MKI wordt voornamelijk gebruikt voor GWW en focust zich op de milieukosten van elementen in plaats van hele bouwwerken. Hij is dus ook toepasbaar op elementen van gebouwen.

Om een level playing field te creëren voor circulair bouwen is het cruciaal om dezelfde taal te spreken. De MPG en de MKI dekken beide niet het hele spectrum van circulair bouwen af. Daarom hebben we in Het Nieuwe Normaal 8 KPI’s toegevoegd om wel het hele spectrum te kunnen dekken. Wat belangrijk is om je te realiseren is dat elke KPI een andere eenheid kent, er is dus nooit maar één getal dat circulariteit van een bouwwerk uit kan drukken. Het voordeel is dat je wel op één of meerdere KPI’s kunt focussen omdat je die als organisatie het belangrijkst vindt. Sterker nog, focus is cruciaal in deze fase van de transitie. Nog belangrijker is het om het project altijd op alle KPI’s te evalueren want alleen dan heb je een goed beeld van de totale circulariteit van het bouwwerk dat je realiseert. Aanvullend is dit ook de enige manier om eenduidig de circulariteit van je portfolio te monitoren en te kunnen benchmarken met andere organisaties.

Relevante initiatieven

Een greep uit de verschillende initiatieven die je zouden kunnen helpen:

Nationale Product Catalogus.

Er zijn inmiddels tal van circulaire producten voor de bouw. Als het nou gaat over vastgoed, infra of buitenruimte. Hier kun je ze vinden! Met de catalogus wordt het overzicht gegeven. De producten worden op verschillende (circulaire) indicatoren beoordeeld. Zo zijn we aanvullend op de Nationale Milieudatabase waarmee we samenwerken. Op deze manier kun je makkelijk de vergelijking maken met de huidige lineaire producten. Laat jezelf overtuigen van het circulaire alternatief:

Leidraad Het Nieuwe Normaal 0.3 Gebouw.

In oktober 2023 wordt Het Nieuwe Normaal gepresenteerd: een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Die nieuwe ‘norm’ wordt bepaald op basis van praktijkprojecten. De onderwerpen vanuit het raamwerk van Het Nieuwe Normaal vormen tevens de basis voor een eenduidige taal op het gebied van circulair bouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Koplopers in de woningbouw.

W/E adviseurs maakte een inventarisatie en analyse van woongebouwen met een (zeer) lage MPG. Dit rapport biedt inzicht in de wijze waarop er bij woningen en woongebouwen een (zeer) lage MPG gerealiseerd is, en waarin deze gebouwen onderscheidend zijn ten opzichte van ‘reguliere’, minder goed scorende, woningen en woongebouwen. In hoofdstuk drie zijn enkele aanbevelingen te vinden.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten:

Meer Top 10