4. Circulair Inkopen

Wanneer opdrachtgevers weten hoe ze met een uitvraag het beste uit de markt kunnen halen, kan de hele keten daar op inspelen. Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op de meest gestelde vraag uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Praktische vraag

Hoe zorg je dat je inkoopproces zo wordt ingericht dat secundaire materialen een serieuze plek krijgen in een nieuw bouwwerk?

Om secundaire materialen een serieuze plek te geven in een inkoopproces zal je de toepassing ook moeten stimuleren of zelfs verplichten. We moeten in elk geval deze twee soorten opdrachtgevers onderscheiden:

  1. De opdrachtgever zonder eigen vastgoedportefeuille en assetmanagement. Die is voor zijn secundaire materialen volledig afhankelijk van wat er in de markt beschikbaar is. Dat betekent dat er in een uitvraag expliciet gescoord moet worden op toepassing van secundaire materialen.

  1. De opdrachtgever met eigen vastgoedportefeuille en assetmanagement. Daarvan is een eerste stap om te inventariseren welke materialen vrij gaan komen van welke kwaliteit, op welke termijn. De tweede stap is om die te matchen met de uitvraag naar een nieuw gebouw waarbij of de vrijkomende gebouwen of de donorgebouwen de verplichte basis zijn voor het invullen van de opdracht. Nb. Niet bouwen en het hergebruiken van een bestaand gebouw is dus altijd beter, qua materiaalgebruik en emissie.

Bovenstaande impliceert dat een strak ingericht inkoopproces eigenlijk geen optie is omdat hierin ambitie centraal moet staan en de samenwerkingspartners allemaal de kans moeten krijgen een optimale bijdrage te leveren aan het bereiken van de ambitie.

Belangrijk is om je hierbij te realiseren dat een heel gebouw uit secundaire materialen bijna niet mogelijk is. Er is namelijk veel tijd nodig in het ontwerp en de realisatie, wat een andere tijdlijn vergt, evenals anders samenwerken in de keten. Het bouwbesluit stelt nu ook hele andere eisen aan een gebouw dan in de tijd dat het donorgebouw gebouwd werd.

Relevante initiatieven

Een greep uit de verschillende initiatieven die je zouden kunnen helpen:

Circulair inkopen in 8 stappen.

Deze verdiepende handreiking van het RVO, TransitieTeam en Copper8 specificeert de aanpak Circulair Inkopen in 8 stappen voor zowel de gebouwde omgeving als de grond-, weg- en waterbouw. Daarbij wordt het gehele inkoopproces omschreven, van ambitiebepaling (stap 1) tot en met contractmanagement (stap 8). Per stap zijn voorbeelden opgenomen, waaronder de brandweerkazerne in Surhuisterveen (Veiligheidsregio Friesland), de nieuwbouw van Triodos Bank en de biobased brug in Rytsumasyl (Provincie Friesland).

KPI’s van Het Nieuwe Normaal: Losmaakbaarheid, Omgang restmateriaal (sloop en bouw) en Hergebruikpotentie.

Het Nieuwe Normaal 0.3 focust zich op 9 KPI’s waarvan er drie duidelijke raakvlakken hebben met het thema secundair. Zo worden veel (rest)materialen laagwaardig hergebruikt, terwijl het vaak prima opnieuw (hoogwaardig) ingezet kan worden tijdens de bouw. Ook losmaakbaarheid van onderdelen is belangrijk om tussentijdse aanpassing van het gebouw mogelijk te maken en onderhoud te vereenvoudigen. Daarnaast maakt dit toekomstig hergebruik mogelijk. Als je hergebruik belangrijk vindt stel dan deze KPI’s centraal in je uitvraag.

Buyer Groups Public impact report 2021.

Als publieke of private opdrachtgever concreet aan de slag met klimaatimpact, circulariteit en sociale doelen? Door samen op te trekken in de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie, geeft u een helder signaal af aan de markt en kunt u kosten en risico’s delen. Dit doen deelnemers, die (op korte termijn) een concrete duurzame aanbesteding uitvoeren, in buyer groups. Via onderstaande link kun je het Public impact report over 2021 bekijken, en krijg je een overzicht van de marktvisies, bijvoorbeeld op circulaire bouwmaterialen.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten:
Dit thema kwam vorig jaar ook in de Top 10 voor. Benieuwd welke vraag we toen beantwoordt hebben? Dat kun je hier lezen.

Meer Top 10