10. Eenduidige monitoring (MPG)

Wanneer we het hebben over circulair bouwen, hebben veel stakeholders het over iets anders.  Eenduidige monitoring van circulair bouwen is een cruciale stap naar versnelling en het realiseren van minimale milieu-impact.

In de Top 10 behandelen we ook 5 systematische barrières uit ons netwerk. Wat kunnen we doen aan deze barrières? Zijn ze al goed in beeld? Zijn er ‘eigenaren’ actief die ook daadwerkelijk verandering willen en kunnen doorzetten? Benieuwd waar deze barrières op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

u003cstrongu003eOp deze paginau003c/strongu003e

Systeemvraag

Hoe kunnen we de MPG als drijfveer gebruiken bij het monitoren van circulair bouwen?

Met circulair bouwen willen we voorkomen dat we nog 20 jaar in de definitie fase blijven hangen, zoals we dat met duurzame ontwikkeling wel hebben gedaan. Meer dan 200 definities later, is er nog steeds geen eenduidige set aan KPI’s waarmee we duurzaam bouwen kunnen meten en monitoren.

Met Het Nieuwe Normaal (HNN) draaien we dit om. Met de belangrijkste adviesbureaus op het gebied van circulair bouwen zijn we om tafel gaan zitten om een doorsnede te maken van de KPI’s die in 2019 gebruikt werden en daar zijn we ‘gewoon mee aan de slag gegaan’. Hieruit volgde Het Nieuwe Normaal, die we elk jaar opnieuw challengen om te kijken of er aan de KPI’s gesleuteld moet worden en hoe deze samenhangen met andere thema’s zoals stikstof, biodiversiteit en klimaat.

De MPG is één van de indicatoren in HNN. Maar de MPG dekt op dit moment niet het hele gebied van circulair bouwen af. Het is wel de enige KPI die juridisch af te dwingen is, omdat deze in het bouwbesluit staat. Dit betekent 3 dingen:

  1. Het is belangrijk dat de MPG de andere KPI’s niet in de weg zit. In 2022 doen we daarom een aantal onderzoeken waarin we uitzoeken hoe de MPG en de andere KPI’s elkaar beïnvloeden.  Hoe kunnen we MPG en de rest van de HNN indicatoren perfect hand in hand laten gaan om de milieu-impact van de bouw in de praktijk te minimaliseren?

  1. De MPG is op dit moment vol in ontwikkeling. De NMD wordt steeds voller en meer geactualiseerd en er worden indicatoren toegevoegd. Hoe zorgen we ervoor dat de MPG daadwerkelijk een goed middel wordt om circulair bouwen te versnellen? Het kan zomaar zijn dat andere KPI’s uit HNN worden toegevoegd aan de MPG zodat het op termijn wel heel circulair bouwen afdekt; zie HNN als een soort proeftuin. En niet alleen als het gaat om woningen, maar ook bij utiliteit, gebied en infra.

  1. De MPG moet stapsgewijs naar beneden en het moet duidelijk zijn voor de markt in welk tempo, en wat er in welk jaar gebeurt. Hierbij blijft innovatie cruciaal. Met het netwerk van Cirkelstad zijn wij het koplopersnetwerk dat blijft innoveren. Hiermee bewijzen we dat de MPG naar beneden kan en daarmee de andere KPI’s van HNN ook bedient kunnen worden. Dit koppelen we terug naar o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Draag dus je projecten aan en doe een projectevaluatie: bewijslast is nog nooit zo belangrijk geweest.

Deze systeemvraag wordt onderdeel van de jaarprogrammering van Cirkelstad. Het antwoord op de vraag zal gaandeweg vorm krijgen. Houd de Cirkelstad Academie in de gaten voor de laatste publicaties over dit onderwerp.

Relevante initiatieven

Een greep uit de verschillende initiatieven die je zouden kunnen helpen:

Aankondiging NMD van subsidie installatiebranche.

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment is de Installatiebranche nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD waardoor algemene data moet worden gebruikt om een MPG-berekening te maken. Omdat de MPG-eis versnelt aangescherpt zal worden is het belangrijk dat uw product in de Nationale Milieudatabase opgenomen is. Op het moment dat de eis aangescherpt zal worden zullen ontwerpers steeds meer productgebonden data moeten gaan gebruiken om aan de eis te kunnen voldoen. 

Rapport Circulaire aspecten in het stelsel.

Met dit advies is getracht antwoord te geven op de vraag of en op welke wijze het mogelijk is de door u benoemde aspecten van circulariteit zijn onder te brengen in het zogeheten stelsel van instrumenten waarvan de Bepalingsmethode Milieuprestatie van Bouwwerken de kern vormt samen met de NMD database en bijbehorende rekeninstrumenten.

Advies op de doorontwikkeling van het MPG-MKI-stelsel (aan overheid/minister).

Het sturingsinstrument voor milieuprestaties in de bouw is wettelijk geborgd met het stelsel van de Nationale Milieudatabase (NMD), Milieuprestatie Gebouwen (MPG) en Milieukostenindicator (MKI).
Dit huidige stelsel biedt een goede basis om te sturen op de milieuprestaties maar laat nu belangrijke steken vallen waardoor niet wordt gestuurd op de impact NU. Vanuit Gideon – building transition tribes, horen we van zowel onze koplopers als experts kritische geluiden en aanvullende behoeften.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten:

Meer Top 10