1. Kennisdeling- en ontwikkeling

Om meters te maken binnen circulair en inclusief bouwen is het cruciaal om met elkaar dezelfde taal te spreken. Te beginnen met het zorgen dat de relevante kennis voor iedereen toegankelijk is. Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op de meest gestelde vraag uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Praktische vraag

Ik wil aan de slag met circulair bouwen, maar waar begin ik?

Het uitspreken van circulaire ambities is een eerste grote stap in de goede richting naar de Rijksdoelstellingen van een volledig circulaire economie in 2050. Cirkelstad kan handvaten en denkrichtingen bieden voor partijen die aan de slag willen met circulair bouwen, maar (nog) niet exact weten waar ze moeten beginnen. Het is belangrijk om te beseffen dat er vanaf het begin anders ontworpen en samengewerkt moet worden, en dat er andere processtappen benodigd zijn om dit te realiseren en te borgen. We identificeren drie manieren om een sterk begin te maken:

  1. Begin met je ambities.

Bepaal je ambities op basis van het kader van Het Nieuwe Normaal (HNN). Het Nieuwe Normaal zorgt voor eenduidigheid in de markt; zo spreken alle schakels dezelfde taal wanneer je het hebt over circulair bouwen. Kies maximaal 3 thema’s uit om op te focussen en eventueel te excelleren – je kan niet op alle KPI’s tegelijkertijd hoog scoren.

  1. Begin met je project.

Neem een eerste project als uitgangspunt. Lees je in en doe een projectevaluatie. Door je in te lezen kom je erachter wat er speelt op de verschillende circulariteitsthema’s. De bibliotheek van het Transitieteam circulaire bouweconomie is een goede verzamelplek voor de meest recente publicaties omtrent circulair bouwen. De evaluatie moet je zien als een eerste nulmeting om erachter te komen wat je scoort op de verschillende KPI’s van Het Nieuwe Normaal als je niks doet, maar ook om erachter te komen welke data je nodig hebt en hoe je die borgt. Maar ook om erachter te komen wat jij en je organisatie echt belangrijk vinden, of waar je al goed in bent.

Gebruik dit eerste project dus om erachter te komen wat je nog niet weet op het onderwerp, en in opvolgende projecten te scoren op wat je belangrijk vindt.

  1. Begin met het netwerk.

Het Cirkelstad netwerk biedt een uitgelezen kans om met gelijkgestemden in contact te komen, én met de koplopers. Zij kunnen je o.a. laten zien wat er al kan, en hoe zij het hebben aangepakt. Neem contact op met de spinner in jouw regio om vrijblijvend deel te nemen aan een Community of Practice en inspiratie op te doen. Als partner van Cirkelstad kun je je spinner altijd om ondersteuning vragen bij vraagstukken waar jij tegenaan loopt.

Relevante initiatieven

Een greep uit de verschillende initiatieven die je zouden kunnen helpen:

Het verwoorden van je ambitie en de vertaling naar een project.

Er zijn verschillende manieren om circulair bouwen te concretiseren. Zo kun je kijken naar het 10R-model, het 6S-model en zijn er acht circulaire bouwprincipes (op ontwerp en materiaalgebruik) en twee randvoorwaarden voor duurzaam bouwen gedefinieerd. Hoofdstuk 2 van het volgende Whitepaper van Copper8 gaat verder in op deze uitgangspunten.

Buyer Group Renovatie Corporatiewoningen – Marktvisie en inkoopstrategie.

Deze marktvisie en strategie geeft woningcorporaties handvatten om circulariteit te kunnen inbedden in hun inkoopproces, middels een gezamenlijke en eenduidige manier van uitvragen voor renovatie projecten. Het is een eerste stap voor woningcorporaties om tot een integrale strategie, beleid en projectvoering te komen op het gebied van circulair bouwen, waarbij circulaire kwaliteitseisen vanaf dag één in het rijtje van eisen staan bij een projectinitiatief, naast de eis voor betaalbaarheid.

Projectevaluatie Het Nieuwe Normaal.

Door een evaluatie af te nemen kom je erachter waar je staat met circulair bouwen, bepaald aan de hand van de KPI’s van het Het Nieuwe Normaal. Het geeft inzicht in potentiële verbeterkansen en kan helpen focus te bepalen. Voor een kleine meerprijs kijken de evaluatoren met je mee, en gaan ze dieper in op de inzichten uit deze evaluatie en wat de resultaten betekenen voor jou als organisatie. We zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten om te evalueren. Meedoen of meer weten? Stuur een mail naar Rutger. In onderstaande video neemt Noor Huitema (Copper8) je mee in de laatste ontwikkelingen van de Leidraad Gebouw 0.3.

Training

Nog maar net kennis gemaakt met de complexe wereld van de circulaire bouw? In de tool ‘Circulair bouwen in 1 dag’ proberen we je in 1 dag kennis te laten te maken met concepten rondom de circulaire bouw en Cirkelstad, door verschillende begrippen uit te leggen en vragen te beantwoorden.

Meer weten?

In de Cirkelstad Academie plaatsen we relevante kennis en tools die jou als partner verder kunnen helpen. Denk aan (opgeknipte) lunchlezingen, inzichten uit Community of Practices en referenties van onze partners. Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten:

Uiteraard zijn wij niet de enige die actief bezig zijn met dit vraagstuk. Zo heeft Platform CB’23 leidraden geschreven op onderwerpen als circulair ontwerpen, inkopen, meten en materialenpaspoorten. Om massa te maken is het noodzakelijk om een gedeelde taal (en eenduidige definities) te gebruiken. Elk jaar starten er actieteams die op onderwerpen komen tot gedeelde werkafspraken (waarbij ook onze partners betrokken zijn).

Dit thema kwam vorig jaar ook in de Top 10 voor. Benieuwd welke vraag we toen beantwoordt hebben? Dat kun je hier lezen.

Meer Top 10