Update voor de zomer

De zomer staat voor de deur! En dus voorlopig het laatste Stadsblad… goed om een aantal punten met onze partners te delen.

Projectevaluatoren en evaluaties gezocht!

Het Nieuwe Normaal gedragen door alle partners? Daar hebben we de afgelopen partnerdag natuurlijk wel op georganiseerd. Om de inhoud te delen met elkaar, ervaringen te delen (‘wat levert het me nou op?’), de vraag aan alle partners te stellen (‘welke tools heb jij die in het HNN overzicht niet mogen ontbreken?’), te sparren over versnellers en barrières om circulair bouwen op projectniveau verder te brengen én de zoektocht naar partijen die óók projectevaluator willen worden. En onze oproep nu (het is nog niet zeker… maar bereid je al vast voor)…heb jij als partner een project die we zeker moeten evalueren?

Gezamenlijke werkconferentie

Een belangrijke stap is het geweest. Deze week op 6 juli was er de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie georganiseerd door het Transitie Team. Het moment waarop alle netwerken en platforms eens bij elkaar gebracht werden om samen te kunnen versnellen. Uit het Cirkelstadhart gegrepen, niet waar? Ter plekke dan ook bedacht en besloten, laten we na de zomer een gezamenlijke werkconferentie organiseren. Dat we de thema’s niet alleen presenteren aan elkaar, maar dat we met elkaar de thema’s uitwerken zodat we de dag erna meteen (circulair) aan de slag kunnen. En dat gaan we doen! November hebben we in gedachten… komen we op terug!

Ga met Cirkelstad in gesprek

Wil jij de coöperatie meehelpen om onze nieuwe strategie op te zetten voor 2024-2026? Natuurlijk komen strategische inzichten en keuzes ook ter sprake in de community sessies waar je het komende jaar bij bent. De Spinner van jouw Cirkelstad zal je erom gaan vragen. Wat we ook doen is na de zomer elke maandag ochtend een uur vrij blokken om een 1 op 1-gesprek aan te gaan met onze gemeente secretaris. Rutger wil ook graag direct horen van jou als partner wat er speelt, gaat spelen en wat jullie verwachtingen zijn over Cirkelstad. Wil jij een uurtje inplannen, heel graag! Stuur snel een mailtje naar .

Samenwerking KplusV

We krijgen de vraag vanuit de partners waarom we geen samenwerking meer opzetten met KplusV. De aanleiding is de volgende. De Raad van Toezicht heeft gevraagd om over de schuldpositie tot betalingsregelingen te komen met de drie (uren)investeerders. Met de organisaties Kaj van Leeuwen en Rutger Buch is inmiddels tot een betalingsregeling gekomen. Met de derde en laatste partij KplusV is dat tot op heden niet gelukt. Momenteel wordt dit in een gerechtelijke procedure beoordeeld, die door KplusV is gestart. In afwachting van dit proces gaan wij geen samenwerking aan met KplusV.

Rutger Büch

Programmaleider Samen Versnellen

< Column Transitieteam Circulaire Bouweconomie: Betrek ook de burger bij circulaire bouw | Circulair BZK in zicht 2022 – Over hulpmiddelen >