Wordt circulair bouwen Het Nieuwe Normaal in de Drechtsteden?

Nu alweer een aantal jaren spinner Cirkelstad Drechtsteden. En dat doe ik, Thirza Monster, nog steeds met veel plezier! Wordt nu inmiddels alles circulair ontwikkeld, gerenoveerd en gebouwd in mijn eigen regio? Nee, helaas spreken we nog van kleine percentages. Maar de voorbeelden zijn er steeds meer. En daar word ik toch wel erg blij van. Ik neem je graag mee.

Sinds begin dit jaar zijn we in Zuid-Holland gestart om bouwprojecten met een circulaire ambitie op de kaart te zetten. Projecten die we gedurende het jaar op diverse wijzen volgen, zodat we kunnen leren van elkaars ervaringen, opgedane kennis en lessen. Gelukkig is daarbij ook de regio Drechtsteden vertegenwoordigd met onder meer de renovatie van een woonwijk en de ontwikkeling van een school. En hebben we van een aantal Zuid-Hollandse projecten een inspiratievideo gemaakt voor de Week van de Circulaire Economie. Zodat we in tijden van corona, toch nog een virtuele tour konden organiseren. Zo ook in de Drechtsteden: het energieneutrale Distripark Dordrecht, het circulaire bedrijvenpark Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht en een duurzame stadswoning in de wijk de Wilgenwende in Dordrecht kwamen hierbij aan bod.

Daarnaast hebben we een inspirerende bijeenkomst gehad bij de circulaire bouwhub Dura Vermeer Urban Miner. Met diverse samenwerkingspartners wordt er gewerkt aan steden als mijn. En 6 oktober staat er een tour op het programma langs verschillende voorbeeldprojecten van sociale, circulaire woningbouw voor kennisuitwisseling tussen woningcorporaties. Gelukkig is dit niet alles, er zijn nog prachtige andere, concrete voorbeelden (in ontwikkeling) als het biobased natuur educatie centrum, een circulaire fietsenstalling en stationsentree, een CLT toren, een circulaire pilot in een woonwijk. En ga zo maar door…

Mijn rol is uiterst beperkt hierin. Hier en daar zorgen voor een match, hulpvragen ophalen, een handvat aanreiken en kennis en inspiratie overbrengen. Wel is het mooi om soms terug te horen, dat er ooit een zaadje is gelegd om uit te bloeien. Zoals in het voorbeeld van het circulaire bedrijvenpark Ambachtsezoom. De betreffende ambtenaar die de drijvende kracht hierachter is, is in 2016 mee geweest op circulaire handelsmissie naar het Cradle to Cradle Park2020 en geïnspireerd geraakt tot meer. Soms heb je even geduld nodig, maar de kracht van Cirkelstad is dan ook vele zaadjes planten. Zeker niet alles komt uit, maar bij elkaar is er toch een enorme impact te behalen met alle partners.

Opdrachtgevers aan zet

Diverse gemeenten en woningcorporaties in de regio maken eerste, maar impactvolle stappen om circulair in ‘het normale’ te integreren. Ik ben van mening dat opdrachtgevers een onmisbare rol hebben in de transitie naar een circulaire (bouw)economie. In de andere twee artikelen uit de Drechtsteden komen dan ook uitgebreid voorbeelden van de gemeente Dordrecht en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht naar voren.

Gemeente Dordrecht: “We werken aan circulaire gebiedsontwikkeling bij het Maasterras en het Huis van Stad en Regio. We hebben in 2021 onze deelname aan de City Deal circulair en conceptueel bouwen bevestigd. We brengen hierbij de gebiedsontwikkeling van het Maasterras in als project en gaan voor het bouwen van biobased woningen (dit houdt in het gebruik van hernieuwbare materialen zoals hout). In 2022 bereiden we deze ontwikkeling voor, zodat de duurzaamheidseis goed meegenomen wordt in de uitvraag en uitvoering. Circulariteit krijgt daarnaast veel aandacht bij de bouw van het Huis van Stad en Regio (waarvan 21 september een marktconsultatie wordt gehouden voor aannemers en installatiebedrijven). In 2022 heeft dat vooral zijn uitwerking in de voorbereiding van het circulair slopen, ook wel oogsten genoemd, van de huidige gebouwen. Daarnaast bespreken we de uitwerking van circulariteit met de winnende architect.”

Uiteraard is er nog veel winst te boeken. In de organisaties is het zeker nog niet breed geïntegreerd. Maar een aantal Cirkelstad partners uit de regio omarmen beginnend Het Nieuwe Normaal, dé standaard  voor circulair bouwen. Dat zijn mooie ontwikkelingen. We proberen dan ook met een gericht programma om zoveel mogelijk partijen hierin structureel mee te nemen. Zodat bijvoorbeeld in de uitvraag een en ander wordt vastgelegd.

Waar staan we over niet te lange tijd in de Drechtsteden? Mijn wens voor de regio zou zijn dat dan diverse opdrachtgevers afspraken, richtlijnen of kaders bestuurlijk vastgelegd hebben rondom circulair bouwen. Hiervoor ga ik graag het gesprek aan met nog missende gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Ben jij of ken jij zo’n nog aan te haken partij, neem contact op via .

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Column: Remonteren van gevelelementen | Circulair oogsten voor het duurzame Huis van Stad en Regio in Dordrecht >