Circulair bouwen in 1 dag

Als je net kennismaakt met de complexe wereld van de circulaire bouw, is het niet gek dat je vragen hebt. In de tool ‘Circulair bouwen’ proberen we je in 1 dag kennis te laten te maken met concepten rondom de circulaire bouw en Cirkelstad door verschillende begrippen uit te leggen en vragen te beantwoorden.

Met verschillende artikelen, filmpjes, podcasts en webpagina’s proberen we de circulaire bouwwereld begrijpelijk en inzichtelijk te maken. De bronnen die wij voor je hebben uitgekozen duren allemaal bij elkaar ongeveer één werkdag (circa 7 uur).

Het belooft een informatieve, gevarieerde en interessante dag te worden. We gaan aan de slag!

Context

Voordat we je kennis laten maken met Cirkelstad, is het belangrijk om een goed beeld te scheppen van de context en de complexe wereld waarin de coöperatie opereert. Wat is de circulaire en inclusieve economie? Wat betekent dit voor de bouw? Wat zijn specifieke uitdagingen? En wat is het beleid van Nederland hierop? Deze vragen zullen in de volgende bronnen worden behandeld.

Wat is de circulaire economie?

De Ellen MacArthur Foundation is een toonaangevende stichting die zich inzet voor een circulaire economie. Bij het uitleggen van het begrip circulariteit wordt vaak verwezen naar deze organisatie.

De stichting werkt met bedrijven, overheden en academies om een framework op te zetten voor een economie die herstellend en regeneratief van aard is. Voor een compleet beeld van dit framework en de circulaire economie, lees je dan ook het veel geciteerde rapport van de Ellen MacArthur Foundation.

Tijd: 32 minuten

Wat is circulair bouwen?

Thomas Rau is een vooraanstaand ondernemer en architect in de circulaire en energieneutrale bouw met veel bekende projecten op zijn naam. Eén daarvan is het nieuwe hoofdkantoor van Triodos.

In het volgende interview legt hij uit wat circulaire bouw inhoudt, met als context het hoofdkantoor van Triodos:

Tijd: 4 minuten

Wat is inclusief bouwen?

Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is ook dat deze inclusief is. Dit betekent dat je mensen benut die anders hun talenten niet zouden (kunnen) inzetten. Denk hierbij aan arbeidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een circulaire economie is er dus een zonder afval, maar ook zonder uitval.

Het Bouwbedrijf is één van de bedrijven die dit als kernwaarde ziet. In dit radiofragment van Radio 1 vertellen ze meer.

Tijd: 13 minuten

Wat zijn specifieke vraagstukken?

Hulp bij de circulaire en inclusieve bouwpraktijk! Elk jaar brengt Cirkelstad alle hulpvragen over circulair en inclusief bouwen samen in één overzicht. Het resultaat: een top 10 met 5 praktische vragen (én antwoorden) en 5 systeemvragen. Lees hier meer over de enquête en de thema’s die we dit jaar gezamenlijk concreet willen maken.

Wat is het beleid van Nederland?

De Nederlandse overheid probeert de zeilen bij te zetten om een circulaire bouweconomie te stimuleren. De bouw is dan ook één van de 5 thema’s waar veel aandacht aan wordt gegeven in het overkoepelende transitiebeleid naar een circulaire economie.

Het huidige beleid is vastgelegd in een transitieagenda voor de bouw. Dit document geldt als leidraad voor acties die de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Je kan het gehele document lezen, of de samenvatting.

Tijd: 1 uur (leidraad) of 8 minuten (samenvatting pagina 6 t/m 8)

CE in cijfers

Een feitelijke onderbouwing van de noodzaak voor een circulaire economie en de huidige status, kan een goede aanvulling zijn op de kennis die we tot nu toe hebben opgebouwd. Hier wordt het eindelijk concreet en tastbaar.

Een uitleg van de circulaire economie die wordt onderbouwd met cijfers en figuren, vind je op de themasite van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Tijd: 10 minuten

Wat is Cirkelstad?

Cirkelstad is een coöperatie die zich inzet voor steden zonder afval, zonder uitval. Dit platform is ontstaan tussen private en publieke organisaties op zoek naar oplossingen op het gebied van circulair bouwen. Cirkelstad probeert partijen met elkaar te verbinden, hulp te bieden en kennisdeling te faciliteren.

Cirkelstad is georganiseerd rondom regio’s en thema’s. Door heel Nederland kunnen partners zich aansluiten om lid te worden van de coöperatie en zich op deze manier actief inzetten voor het netwerk. Per community wordt er bijvoorbeeld 3 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd waarin partners ervaringen en leerpunten met elkaar delen. Ook wordt er jaarlijks een landelijke Partnerdag georganiseerd waarin partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Wat is Cirkelstad?

Hoe gaat Cirkelstad te werk? Deze animatie maakt het concreet. We volgen Stefanie, die graag circulair wil bouwen. Maar hoe doet ze dat eigenlijk? Dit filmpje geeft daar antwoord op.

Tijd: 2 minuten

Waar staat Cirkelstad voor?

Om de waarden en doelen van Cirkelstad in kaart te brengen en acties op te stellen, maakt Cirkelstad gebruik van meerjarige programma’s. Het collegeprogramma voor 2024-2026 laat zien wat de concrete plannen zijn voor de komende jaren om te zorgen voor opschaling.

Tijd: 45 minuten

Wie zijn het?

Cirkelstad is een coöperatie: een organisatie ontstaan uit samenwerking. Maar samenwerking tussen wie precies? Bekijk de website van Cirkelstad en lees de pagina “Over ons” om meer te weten te komen over de organisatie.

Tijd: 5 minuten

Cirkelstad presenteert de stand van zaken

Elk jaar brengt Cirkelstad een speciale editie van het Stadsblad Magazine uit. Hierin staat een verzameling van succesvolle projecten, uitdagingen, en alles wat er in de circulaire bouwwereld gebeurt en waar Cirkelstad bij betrokken is. Een krant vol inspiratie dus.

Het volgende Stadsblad Magazine komt uit op 7 december, tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen en de oplevering van Het Nieuwe Normaal 1.0. De voorgaande edities lees je hier.

Tijd: 1 uur

Partnerdag Cirkelstad

Jaarlijks organiseert Cirkelstad een partnerdag waar alle partners met elkaar in gesprek kunnen gaan over 5 specifieke cases. Hier kunnen partners elkaar vinden en ontstaan nieuwe samenwerkingen. Ook kunnen partners van elkaar leren en vragen stellen.

Een terugblik op de Partnerdag 2023 vind je hier.

Tijd: 3 minuten

Meer weten

Wil je meer weten over Cirkelstad? Ontdek welke community’s actief zijn en hoe je je kunt aansluiten. Je kan ook altijd contact opnemen met de spinners.