Algemene handleiding voor circulair renoveren van woningcorporatiebezit Noord-Holland

Nederland wil in 2050 niet alleen nagenoeg energieneutraal zijn, maar ook volledig circulair. Hoewel de Rijksoverheid voor Circulair Bouwen een visie neerlegt gericht op hergebruik, demontage en duurzaam materiaalgebruik, is nog niet goed duidelijk wat de uitwerking van deze visie concreet inhoudt. Daarnaast hebben de woningcorporaties in de metropoolregio Amsterdam een forse, bestaande bouwportefeuille, met grote renovatieopgaven, die zowel energieneutraal als ook circulair uitgevoerd moeten worden.

De provincie Noord-Holland heeft de wens uitgesproken een algemene handleiding voor circulair renoveren van woningcorporatiebezit op te willen laten stellen. Deze handleiding wordt toegankelijk voor alle woningcorporaties in de provincie Noord-Holland. Hierbij worden de geleerde lessen van een evaluatie van Bavodorp (Ymere) en het prijsvraagtraject van de gemeente Amsterdam als cases gebruikt. Meer weten over dit project, mail naar .

< Cirkelstad Drechtsteden: Visievorming circulaire gebiedsontwikkeling | Cirkelstad Haarlem Kennemerland: Anders kijken levert nieuwe mogelijkheden op >