Biobased Bouwen – zonder biobased geen toekomst voor de bouw

Het is evident dat de transitie van een lineaire bouweconomie naar een circulaire bouweconomie heel hard nodig is. Biobased bouwen, het bouwen met biobased materialen, is een middel waarmee deze circulaire transitie bereikt kan worden. Biobased materialen zijn hernieuwbaar en slaan CO2 op en zijn zodoende interessant in relatie tot circulariteits- en klimaatdoelstellingen.

Toch worden deze materialen nog weinig toegepast. Uit de strategische verkenning “Ruimte voor Biobased Bouwen (Studio Marco Vermeulen, 2020)” komen een reeks knelpunten naar boven die beschrijven waarom biobased bouwen nog niet op grote schaal plaatsvindt. Drempels zijn onder andere onvoldoende kennis en ervaring met biobased bouwen, imagoproblemen betreft prijs/kwaliteit/veiligheid, onderontwikkelde keten voor biobased bouwen en wet- en regelgeving die positieve kanten van biobased niet voldoende meeweegt. Het oplossen van deze knelpunten versnelt de transitie.

In “Circulair Zuid-Holland – Samen versnellen” (Provincie Zuid-Holland, 2019) wordt het stimuleren en opschalen van circulaire bouwinnovaties voor de gebouwde omgeving beschreven als een focuspunt. Daarbij worden in de “Concept Transitieagenda BioBased Bouwen Zuid-Holland (BioBased Community, 2021) verschillende doelen met bijbehorende bouwstenen beschreven. Met name de volgende doelen denken wij te kunnen invullen met een programma op The Green Village:

  1. We maken ruimte voor innovatie, implementatie en opschaling; we stimuleren (niche) innovaties met experimenteerruimte samen met de triple helix, we stimuleren opschalingsexperimenten met biobased bouwen op locaties, en stimuleren zowel technische als sociale innovaties.
  2. We maken opdrachtgevers gereed voor de biobased bouweconomie; we organiseren de expertise om met opdrachtgevers biobased te kunnen uitvragen.
  3. We werken samen aan de biobased bouweconomie in Zuid-Holland; we brengen stakeholders met ambitie bij elkaar in Zuid-Holland en werken samen aan projecten om dit te verwezenlijken en laten dit zien.

Proeftuin Biobased Bouwen

Met het opzetten van een proeftuin biobased bouwen (met bijbehorend programma) beogen we knelpunten rondom biobased bouwen weg te nemen en invulling te geven aan de transitieagenda. The Green Village is een regelluwe experimenteerruimte, waar alle relevante stakeholders in een vroegtijdig stadium samenwerken om opschaling te versnellen. Dit wordt gedaan door knelpunten te ontdekken en weg te nemen in samenwerking met wetenschappers, het bedrijfsleven, overheden en het brede publiek. iCircl zal dienen als procesbegeleider en zal input leveren vanuit de diverse duurzame/circulaire netwerken.

Niet op papier, maar met zichtbare en realistische onderzoeks- en demonstratieprojecten op een bewoond en regelluw terrein. Een succesvolle opschaling vereist dat alle puzzelstukken passen. Door aandacht te besteden aan de technische, bedrijfseconomische, sociaal-maatschappelijke en regelgevingen/beleidsmatige uitdagingen, helpen The Green Village, iCircl en Cirkelstad innovatieve partijen versnellen van theorie naar praktijk, om daar impact te hebben.

Mocht je naar het lezen hiervan interesse hebben in dit proeftuin of wellicht vragen en/of opmerkingen hebben, kan je deze mailen naar

< Update Cirkelstad Den Haag | Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de MPG berekening? >