Blauwe Hotspot Dordrecht makelaar tussen onderwijs en bedrijfsleven

Wellantcollege is druk bezig om zich te verbinden aan allerlei initiatieven en projecten in de regio rondom thema’s als klimaatadaptatie, leefbaarheid en circulariteit.

Dit gebeurt onder de noemer van de Blauwe Hotspot Dordrecht, een online en fysieke community voor studenten, bedrijven en overheden in de blauwgroene sector. Hier vallen bijvoorbeeld de opleidingen Watermanagement en Water, Natuur & Recreatie onder. In het nieuwe schooljaar 2020 – 2021 worden deze richtingen opgenomen in een gloednieuwe opleiding van Wellant: Leefbare Stad & Klimaat. Wellantcollege wil hiermee een nieuwe generatie studenten opleiden die over de juiste vaardigheden beschikken om klimaatoplossingen te bedenken, én uit te voeren.

De belangrijkste rol van de Blauwe Hotspot is om onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te verbinden door middel van projecten in de regio. De Blauwe Hotspot werkt hierbij nauw samen met BlauwZaam, Cirkellab, Cirkelstad, de Drechtsteden en regionale ondernemers in het blauwgroene domein. Op de website van de Blauwe Hotspot staat een overzicht van alle projecten.

Vanuit de hoedanigheid als makelaar tussen onderwijs en bedrijfsleven is Blauwe Hotspot Dordrecht ook betrokken bij de ontwikkeling van de Dordwijkzone in Dordrecht.

Hier zal t.z.t. meer informatie over te vinden zijn op de website van de Blauwe Hotspot: www.blauwehotspotdordrecht.nl

< Urban Green Oasis | Ontwikkeling Stadspark Dordwijk >