Circogemaal lanceert circulair platform voor gemalen

Circogemaal, een innovatief platform dat zich toelegt op het circulair ontzorgen van gemalen, is gelanceerd om gemeenten en waterschappen te verbinden met partners in de sector. Het doel is om gemalen te transformeren tot circulaire hulpbronnen en gezamenlijk te werken aan een schonere, groenere toekomst.

Jaarlijkse afvalberg van 6 miljoen kilo
Nederland herbergt ongeveer 15.000 schoon- en afvalwatergemalen met meer dan 135.000 pompen, schakelkasten, vlotterkleppen, enzovoort. Na renovatie belanden deze vaak in afvalcontainers, wat resulteert in een jaarlijkse afvalberg van meer dan zes miljoen kilo materiaal. “Nederland streeft ernaar om tegen 2050 volledig circulair te zijn en te draaien op hergebruik van grondstoffen. Stilstand is geen optie, aangezien we over zes jaar al op 50% moeten zitten. Met deze hoeveelheden afval is actie nu nodig!” aldus mede initiatiefnemer van Circogemaal Franjo Stakovic. Partner van Circogemaal, Jan van Doorn (GMB Services BV) voegt toe: “Steeds meer opdrachtgevers streven naar de doelstelling van 2030. We zien dit ook terugkomen in uitvragen en raamovereenkomsten als verplichting, maar hoe bereiken we dit?”

Circulaire routekaart per gemaal
Omdat elk rioolstelsel uniek is, werkt Circogemaal met een circulaire routekaart per gemaal, die vijf cruciale stappen volgt. Hierbij worden circulaire stoplichten per productcategorie van een gemaal gebruikt, waarin de technische, sociale en financiële randvoorwaarden worden vastgelegd. Aan de hand van deze circulaire stoplichten wordt bepaald welke trede van de 10R-ladder per product wordt behaald. Wim Osseweijer van REMONDIS Smart Infra B.V. en partner van Circogemaal benadrukt: “Een goed gesprek of een gelikte Powerpoint voorziet niet in een concrete invulling. Bij Circogemaal bieden we juist die circulaire end-to-end ontzorging die de productkringlopen sluit. Daarnaast voorzien we in transparantie van de behaalde circulaire resultaten door middel van een overzichtelijke rapportage.“

Verbinden van kennis en expertise
Circulariteit is een collectieve inspanning, en door kennis en expertise van gemeenten, waterschappen en Circogemaal-partners te bundelen, biedt het platform een innovatieve en praktische invulling die de levensduur van rioolgemalen maximaliseert. Circogemaal-partner Hidde Kriele van Mous Waterbeheer zegt: “Circogemaal is het enige circulariteitsplatform specifiek voor gemalen. Omdat circulariteit een van onze belangrijkste pijlers is, is de kennis en kunde van Circogemaal cruciaal. Met de kartrekkers van Circogemaal hebben we het volste vertrouwen dat dit thema de aandacht en energie krijgt die nodig is om gemeente en waterschappen succesvol te laten zijn in circulariteit.” Meer informatie over Circogemaal en de partner GMB Services, Mous Waterbeheer en REMONDIS is te vinden op de website www.circogemaal.nl.

Contact?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Pastoor van Circospin,
of per telefoon op 0651696130.

< Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof | DGBC en Cirkelstad: één taal op circulariteit >