Circulair West start icoonproject Meetbaar Duurzaam

Partner Circulair West lanceert een nieuw ‘icoonproject’ over de richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Binnen deze nieuwe Europese richtlijn worden vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De richtlijn gaat ook gelden voor mkb-bedrijven die rechtstreeks of indirect in de toekomst over duurzaamheidsinformatie en sociale-materiële impact moeten kunnen rapporteren.

Leon van Ast, kwartiermaker van Circulair West: “Onze stichting helpt het mkb op weg naar toekomstbestendige business- en verdienmodellen. Daarbij hoort ook het aanbieden van ondersteuning bij deze aankomende wet- en regelgeving. Door de betrokkenheid van Lansigt als vriend en kennispartner van onze stichting kunnen we vanuit dit nieuwe icoonproject de aan onze stichting deelnemende bedrijven concrete handreikingen meegeven over de manier waarop ze duurzaamheid meetbaar kunnen gaan maken.”

Machiel Roos, partner Lansigt: “Het icoonproject Meetbaar Duurzaam gaat om informeren, realiseren en ervaringen delen over de regelgeving en het meetbaar maken van duurzaamheid. Met AW Groep en Ouwehand Bouw en Ontwikkelen – 2 founders van Circulair West – wordt als pilot, vooruitlopende op de daadwerkelijke invoering, alvast het hele CSRD-proces doorlopen om hen voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Tevens worden handreikingen gedaan om duurzaamheid ‘meetbaar’ te maken zodat beide bedrijven de voorbereidingen kunnen treffen om zich voor te bereiden op de komst van de CSRD. Zo helpen bedrijven binnen Circulair West elkaar met concrete innovatieprojecten toekomstbestendig te zijn en blijven. Het belooft dan ook een mooi project te worden voor alle betrokkenen, waarvan we de resultaten met de vrienden van Circulair West en publiek zullen delen.”  

Rapporteren over duurzaamheid
Als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair. Zo is de ambitie van de Europese Unie uitgewerkt in de European Green Deal. Als onderdeel van een breed pakket aan duurzaamheidsmaatregelen dat hieruit volgt, treedt vanaf 2024 de Corporate Sustainability Reporting Directive in werking.

Het doel van deze wetgeving is om de rapportage van duurzaamheidsinformatie van hetzelfde niveau te maken als financiële informatie. Lansigt zal vanuit dit icoonproject enkele inspiratiedocumenten opstellen om bedrijven te informeren over de CSRD.

In de eerste uitgave staat de komst van de CSRD en algemene achtergrondinformatie met betrekking tot het doel en de reikwijdte van de nieuwe wet- en regelgeving centraal. Deze uitgave is voor iedereen hier te downloaden.< Kom ook naar de oplevering van Het Nieuwe Normaal 1.0! | Circq blaast gebruikte bouwmaterialen nieuw leven in >