Circulaire Woonwijk in Helmond

Brainport Smart District – Helmond – “Close the Circle” een geheel circulaire woonwijk ontworpen binnen Brainport Smart District in Helmond.

Brainport Smart District in Helmond wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en -opslag en circulair bouwen.

KuiperCompagnons heeft de handen ineengeslagen met een aantal partijen om hier iets bijzonders neer te zetten. Het consortium voor dit project bestaat uit BPD, modulair bouwer de Meeuw, BlueCon, WasteTransformers en Klimaatgarant. Samen ontwerpen wij een geheel circulaire woonwijk, onder de noemer “Close the Circle”.

De circulaire bouwmethode van De Meeuw maakt gebruik van vaste modules. Met deze vaste modules gaat KuiperCompagnons een eigentijds ontwerp maken voor circa 150 eigentijdse appartementen in verschillende prijsklassen.

De modules kunnen worden voorzien van maatwerk. De uiteindelijke vorm van de woningen kan gedurende de levensduur aangepast worden, op basis van de wensen van de gebruikers. Het zeer efficiënte productieproces van de modules in de fabriek en het minimale aantal transportbewegingen dragen bij aan een fors lagere uitstoot van CO2. Wanneer een gebouw aan het einde van de levensfase is gekomen, kunnen de modules teruggewonnen worden. Hiervan worden de onderdelen vervangen die daaraan toe zijn. De stalen constructie kan (oneindig) worden hergebruikt. Zo blijft de restwaarde zoveel mogelijk behouden en blijft het object betaalbaar. De modules kunnen aangekleed worden met elk materiaal naar wens.

Daarom gaat KuiperCompagnons de woningen in Close the Circle zoveel mogelijk biobased ontwerpen. De milieu voetafdruk van biobased materialen is sterk lager dan die van traditionele materialen zoals beton, staal, aluminium en PVC. Bovendien zijn biobased materialen non toxisch en zorgen ze voor een prettig binnenklimaat.

In opdracht van BPD gaan KuiperCompagnons het stedenbouwkundig plan, de landschappelijke inpassing en de architectonische uitwerking verzorgen van ongeveer 150 appartementen. Klimaatgarant zorgt ervoor dat deze modulaire woningen energieneutraal worden gerealiseerd.

Niet allen de woningen in Close the Circle zijn circulair. Ook worden een aantal grondstofkringlopen gesloten op wijkniveau. Hiervoor zijn samenwerkingen met BlueCon en Wastetransformers aangegaan. De modulaire installatie van BlueCon maakt het mogelijk om afvalwater water te zuiveren tot irrigatiewater, desgewenst zonder aansluiting op het riool. Dankzij Wastetransformers kan (GFT) afval lokaal getransformeerd worden tot biogas, water en compost

< De ZonneWIJzer – Gelderse Gebiedsgids voor zonnevelden | Terugblik op Community of Practice Rotterdam >