Circular Economy Yes, No Time To Waste

CEYES opent officieel haar eerste productie hub CEYES NETH-Venlo aan de Heierkerkweg 3 A te Venlo.

De productie hub is volgens de circulaire principes gebouwd, oftewel volledig modulair en semipermanent, zodat indien nodig (bijv. bij uitbereiding van een stad) de gehele locatie verplaatst kan worden. Alle materialen zijn na einde levensduur volledig her te gebruiken.  

In de productiefaciliteit zal het CEYES- RPR-paneel geproduceerd gaan worden oftewel een water retentie paneel van up-cycled rubbergranulaat afkomstig uit versleten kunstgrasvelden, wat ingezet kan worden voor het aanleggen van o.a. groene daken, waterbuffering in de infrastructuur en fijnstof absorberende geluidswallen. In samenwerking met partijen in de keten (CEYES Community) worden momenteel andere nieuwe producten en toepassingen ontwikkeld.

De productielocatie kan 80.000 tot 100.000m2 rubber panelen per jaar produceren en is gebouwd volgens het kleinschaligheidsprincipe in zogenaamde box-systemen (alle productiemiddelen in transporteerbare containerunits) lokale verwerving van schaarse grondstoffen, lokale verwerking van deze grondstoffen en lokale toepassing van de eindproducten staat hierbij voorop om vervuilende transportbewegingen te voorkomen. Hierbij is een radius van 400km rondom Venlo aangehouden als werkgebied van de fabriek. Een volgende productie hub dient dus bij voorkeur circa 600km van Venlo te komen en hiervoor lopen al gesprekken in Frankrijk en Denemarken. Maar er is ook veel interesse voor het product en het productieproces vanuit heel Europa en van Noord tot Zuid- Amerika.   

De eerste productielocatie, die tevens zal dienen als demonstratiefabriek voor bedrijven die eenzelfde business willen opzetten, is volledig gefinancierd door het Limburgs Energie Fonds op basis van de CO2-emissies die CEYES voorkomt door hergebruik van rubber ipv dumpen en/of verbranden. Voor iedere hectare groendak of blauwdak of waterproject met hergebruik van rubber in RPR wordt 250ton rubber hergebruikt wat 612 ton co2 bespaart. Bij een levensduur van 50 jaar is dat ruim 12.000 kg co2 per jaar wat gelijk is aan het aanplanten van 1ha bos. Echter na deze 50 jaar is het RPR-paneel zeer waarschijnlijk nogmaals 50 jaar te gebruiken en/of kan het voor 100% verwerkt worden voor andere toepassingen of met pyrolyse naar olie en carbon black. Door op de panelen groene daken te maken wordt per 10.000m2 nog eens 30.000kg co2 extra per jaar geabsorbeerd.      

Naast financiering van het LEF heeft de Provincie Noord-Holland in de beginfase bijgedragen aan de ontwikkeling van het product en het proces door middel van een subsidie en het RVO in de aanschaf van de machines.

Momenteel lopen in de verkoop en toepassing van de RPR-panelen ook discussies met gemeentes. Lokaal moeten versleten kunstgrasvelden gerecycled worden waarin zich rubberkorrels vanuit de bandenrecycling bevinden, die een uitstekend basismateriaal zijn voor de Water Retentie Panelen van rubber. Partners in de keten zullen zorgdragen voor een correcte verwerking. Daarna kunnen de panelen die van dit materiaal geproduceerd zijn terug in de gemeente ingezet worden als retentie van water op gebouwen of in de infra waardoor de stad als een spons gaat fungeren en overstromingen voorkomen kunnen worden en Urban City Heat verlaagd wordt.   

Zeg net als ons : “Circular Economy Yes, No Time To Waste”. Voor een groene toekomst voor ons en onze kinderen.

< Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten | Gezocht circulaire inrichting openbare ruimtes >