Gezocht circulaire inrichting openbare ruimtes

BPD Gebiedsontwikkeling heeft samen met C-creators een inventarisatie opgezet voor de circulaire inrichting van openbare ruimtes. Denk aan bestratingsmaterialen, straatmeubilair, speelplekken, sportfaciliteiten, verlichting, bebording, ondergrondse infra etc.

Het doel is tweeledig; het krijgen van een overzicht van toepasbare producten én het sturen op productinnovaties bij het opstellen van de uitvraag voor de openbare ruimte van Lisserbroek Noord. BPD heeft de ambitie in Lisserbroek Noord een circulaire, toekomstbestendige en sociaal duurzame wijk te realiseren van ca. 1000 woningen. Samen met partners die ambitie hebben en de mogelijkheden hebben aan de slag te gaan. Tot 15 mei a.s. kan je producten indienen (1 formulier per product).

Dus ken jij circulaire toepassingen die perfect passen bij deze vraag, vul de lijst dan in en/of attendeer andere experts op deze lijst:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqv8CXAFfH3ZcO6YVSeKuNy4TaH0RtDyH_Jt3U3qCQcGdB0w/viewform

Meer informatie bij Stefan Dannel,

< Circular Economy Yes, No Time To Waste | Cirkelzine, hét verdiepende magazine van Cirkelstad >