Cirkelstad Rotterdam, een groeiend netwerk

Om de ambitie van de stad Rotterdam vanuit het Cirkelstad netwerk te ondersteunen is het belangrijk om ondernemers binnen de bouwsector te verbinden met de opgaven in de stad. Steeds meer ondernemers sluiten zich aan bij het Rotterdamse netwerk en 1 ding hebben zij gemeen “Samen werken aan een stad zonder uitval en afval”.

In 2019 zijn er een mooi aantal nieuwe partners aangehaakt die mee willen werken aan een Circulair en inclusief Rotterdam. Welke bijdrage leveren deze partners aan de stad en de nodige transitieopgave? Iedere partner heeft in ieder geval zijn eigen product of dienst tegen de circulaire meetlat gehouden en is in staat om zijn ambitie te delen met het netwerk en daagt hiermee de partners uit om hen bij de transitie te ondersteunen. Voor deze nieuwsbrief wil ik een paar nieuwe partners eruit lichten zonder tekort te doen aan alle andere partners.

Ron Jacobs bij Jansen ODS Nederland & België

Ron en zijn team adviseurs adviseren architecten m.b.t. stalen gevels, ramen en lichtstraten. Duurzaamheid en circulariteit ook al 5 à 6 jaar mee bezig. Jansen maakt de stalen profielen, zoals bijv. Centraal Station in Rotterdam en Depot Boijmans van Beuningen, Rotterdam. Lange levensduur en weinig onderhoud, gaan wel 100 jaar mee. Toch wil ODS de geleverde bouwonderdelen graag hergebruiken, want kan prima. Restwaarde van stalen kozijnen is hoog. Zij werken samen met hele keten om maat-oplossingen te bedenken.

“Façade as a service“

Zo heeft ODS bij C-Bèta in Hoofddorp, een beurspui ingezet, die al lang afgeschreven was.

Kloeckner Metals ODS leverde deze gevel “as a service” aan SADC. Via een prestatiecontract blijft KM ODS eigenaar en zal instaan voor het onderhoud. Na deze gebruiksperiode kan de gevel worden teruggenomen of worden overgenomen. De stalen Jansen Viss vliesgevel werd volledig opgebouwd vanuit hergebruikte gevelprofielen. Hierdoor werd de beste score (1A volgens NIBE) met nog eens 18% verbeterd.

Circulair, transformeerbaar en reversibel bouwen met Jansen-Skellet lichte staal constructie.

Nog een ander voorbeeld van innoveren binnen de eigen product en dienst van ODS: Circulair, transformeerbaar en reversibel bouwen met Jansen-Skellet lichte staal constructie.

Circulair bouwen doe je niet alleen. Kloeckner Metals ODS heeft een “Community voor licht circulair bouwen met staal” opgericht. Deze community bestaat uit architecten, gevelbouwers, installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven en circulaire sloopbedrijven. Samen wordt een integrale oplossing voor licht bouwen aangeboden. Materiaal efficiënt en licht. De kracht zit in een slimme verbindingstechniek die reversibel en circulair bouwen mogelijk maakt.

Wil je meer weten kijk dan op http://www.ods-geveltechniek.nl/nl/duurzaamheiad/

Hogeschool In Holland (Landscape en environment management)

Jenny Schrauwen van der Geer vertegenwoordigd vanuit In Holland het partnerschap.

Hoe maken we steden gezond en aangenaam voor mensen en draagbaar voor de aarde? Zeker nu het klimaat verandert en de trek naar de steden voortzet, bepaalt de inrichting van de steden de leefkwaliteit en veiligheid van het grootste deel van de mensheid.

Bij Landscape en environment-management is dus meer vanuit de omgeving en ook de sociale processen daarbij (is een lector sociale innovatie). Of je nu in de binnenstad woont, in een buitenwijk of een klein dorp: in Nederland staat de ruimte overal onder druk. We leggen wegen aan, bedrijventerreinen en woonwijken. Dit gaat vaak ten koste van het groen om ons heen. Binnen deze opleiding is er oog voor de natuur: van duinenrijen en weidse polders tot het stadspark? De studenten werken aan groene en gezonde steden, wijken en gebieden. Biomimicry; wat valt er te leren vanuit de natuur. Bouwmanagement en vastgoed kunnen erbij betrokken worden. Vak groene/circulaire economy, meer op basis van gebied, biobased economy, bijv. reststromen. Kringlandbouw mogelijkheden.

Een voorbeeld: Groenewegplein Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft atelier Groen Blauw samen met de gebruikers en omwonenden een ontwerp gemaakt voor een groener plein.

Volgens mij kan de natuur ons helpen om de Co2 uitstoot en de stikstof depositie binnen de gebouwde omgeving te verminderen. Om de partners mee te nemen in de mogelijkheden van biodiversiteit en wat de groen-blauwe kennis mee te geven organiseren we samen met In Holland en Hiltrud Pötz op 9 oktober een workshop.

Hiltrud Pötz organiseert met haar team op verschillende locaties en voor verschillende opdrachtgevers proeftuinen, workshops en klimaatateliers gericht op duurzame gebiedsontwikkeling, klimaatbestendigheid en leefkwaliteit. In de workshops zorgen zij voor inspirerende input en zorgen dat iedere betrokken partij haar belang duidelijk kan maken. Het samen denken, praten en ontwerpen in een setting los van procedures en regels zorgt altijd voor meer begrip, een gedeelde visie en veel bruikbare ideeën. Deze kunnen in het verdere planvormingsproces als een breed gedragen basis dienen.

Meer weten: https://www.inholland.nl/opleidingen/landscape-and-environment-management-voltijd/  https://www.ateliergroenblauw.nl/over-ons/

Meer Cirkelstad Regio-071

Wil je meer informatie en kennismaken met de partners van Cirkelstad Rotterdam, neem contact op met Nico.

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Gemeente Rotterdam op weg naar een circulaire inclusieve stad! | Lancering Cirkelstad Regio-071 >