Gemeente Rotterdam op weg naar een circulaire inclusieve stad!

Ingeborg Berger is Programma manager Rotterdam Circulair en Sabine van der Spek is verantwoordelijk voor het programma Circulaire bouw. Samen met Cirkelstad en de Rotterdamse partners werken wij aan de opgave. Zie hieronder de uitdaging:

Programma Rotterdam Circulair 2019 – 2023

Rotterdam is op weg naar een samenleving zonder afval. Dat betekent dat de stad de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie moet maken. Daarvoor is het Programma Rotterdam Circulair 2019 – 2023 opgesteld. Hét plan waarin de circulaire ambities van de gemeente beschreven staan. Waarin je meer leest over de stip op de horizon, de twee routes om daar komen, de instrumenten die zij ter beschikking hebben en de opgaven, kansen en acties in de vier sleutelsectoren (bouw, voedselstromen, consumptiegoederen en de zorg).

Waarom is de bouw een belangrijke sector in de transformatie naar een Circulaire stad?

Om hier antwoord op te krijgen heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren om sturing te geven aan de zaken die als eerste opgepakt moeten worden om de maximale impact voor de stad te bepalen.

Aan de basis van het programma  ligt het grondstoffenonderzoek van onderzoeksbureau Metabolic. Dit bureau heeft in opdracht van Rotterdam de verschillende grondstofstromen in beeld gebracht en de impact daarvan op de economie. Ook heeft Metabolic een analyse gemaakt binnen welke sectoren maatregelen van de gemeente het meeste effect hebben op het stimuleren van de circulaire economie.

De Rotterdamse Bouw

De Rotterdamse bouw is op dit moment nog verre van circulair te noemen. Er wordt enorm veel gebouwd in de stad, maar er wordt nog meer gesloopt. Voor elke 100 woningen die er in 2015 bijkwamen gingen er 110 tegen de vlakte. Dit zorgt voor grote stromen bouwafval en wijkt af van de rest van het land. In andere grote steden en in de provincie Zuid-Holland zijn deze cijfers vele malen lager. Voor een werkelijk circulaire bouwsector, moet bij de nieuwbouw al rekening gehouden worden met de materiaalkeuzes en de uiteindelijke deconstructie. Door slim te bouwen kunnen woningen uiteindelijk ontmanteld worden en kunnen onderdelen hergebruikt.

Het is in de bouw met name van belang dat de grote jaarlijkse hoeveelheid bouw- en sloopafval in wordt gedamd door de levensduur van gebouwen te verlengen en structureel minder sloopvergunningen uit te geven, zolang de veiligheid, kwaliteit van leven en doorstroom op de woningmarkt hierdoor niet in de knel komen. Voor de bestaande bouw, die niet ontworpen is voor ontmanteling, is het belangrijk om renovatie prioriteit te geven boven sloop. Volgens onze analyse is het voor Rotterdam mogelijk om een vermindering van tot 350.000 ton aan bouwafval teweeg te brengen door een set aan interventies te implementeren. Ook is de materiaalkeuze van belang omdat dit veel effect heeft op de totale milieu-impact van bouwen. Op het gebied van energie kan er veel winst behaald worden door zonnepanelen te plaatsen en ook huizen niet meer op gas aan te sluiten. Daarnaast zou een centrale bouwhub aan de rand van de stad, in combinatie met schoon vervoer van en naar de bouwplaats, zorgen voor minder overlast voor de omgeving, minder luchtvervuiling, efficiënter bouwen en lagere bouwkosten. Uiteindelijk kan met slimme en schone bouwlogistiek meer dan 12% van de totale emissies uit de Rotterdamse bouwsector worden voorkomen.

(bron: Rapport Metabolic Rotterdam Circulair)

Het hele programma

Benieuwd naar de circulaire plannen van de gemeente Rotterdam voor de komende vier jaar? Wil je weten hoe we stap voor stap bouwen aan een circulaire stad? Lees dan hier het document. Of download het document.

< MPG score verlagen met hergebruik in de praktijk | Cirkelstad Rotterdam, een groeiend netwerk >