Cirkelstad Utrecht e.o. staat weer in de startblokken voor 2019!

De Circulaire Economie heeft inmiddels zijn plek opgeëist in tal van maatschappelijke discussies en gelukkig ook al veel aansprekende projecten. De wetenschappelijke oorsprong van ‘duurzaamheid’ lag bij de totstandkoming van de Club van Rome in 1968 en inmiddels zijn we 50 jaar verder en ondervinden we de praktische grenzen van groei en de consequenties van ons gedrag!  We zijn inmiddels met een inhaalslag bezig en dat gaat met vallen en opstaan. Ondanks dat de definitie van circulariteit nog niet vast omlijnt is, er zijn er nog zo’n 114 in omloop, weerhoud het ons er niet van om er ook mee aan de slag te gaan. En aan de slag betekent niet om de definitie scherp te krijgen maar te achterhalen WAAROM je er mee aan de slag wil en WAT dat betekent voor je organisatie en de wijze waarop je met projecten aan de slag gaat. En dat is ook precies het bestaansrecht van onze Community of Practice binnen Cirkelstad. De uitwisseling van ervaringen, het durven evalueren van projecten en je laten inspireren brengt iedereen verder in zijn eigen sterke leercurve!

En dat het een integrale opgave is zal niemand meer verbazen en dat dwingt samenwerking af zowel binnen de organisatie als ook met de te selecteren samenwerkingspartners.

De focus voor CoP Utrecht e.o. ligt dan ook bij de aangedragen onderwerpen van de partners en vrienden van Cirkelstad Utrecht waar we collectief in op kunnen trekken en dat geeft richting aan het programma voor 2019  in het faciliteren van bijeenkomsten, verdiepen van thema’s, zichtbaar maken van projecten om kennisdelen laagdrempelig en aansprekend te maken.

Faciliteren van CoP bijeenkomsten

Dit jaar staan er weer 4 CoP op het programma op 28 februari, 23 mei, 9 september en 28 november. Wil je presenteren of heb je een aansprekende locatie voor een van de bijeenkomst laat het me weten.

Verdiepen van thema’s

De ‘Deep Dives’ die vooralsnog benoemd zijn voor 2019 zijn:

  1. Samen versnellen
  2. Meetbaarheid van Circulariteit
  3. Digital Twin

Samen versnellen

Samen Versnellen is een collectief van opdrachtgevers die gezamenlijk de normalisatie en harmonisatie van opdrachtgeverschap    willen gaan vormgeven. Hoe stellen we de juiste vraag, hoe kun je selecteren en gunnen en hoe kom je tot een solide samenwerkingsvorm, partnerschap of alliantie, die bij gaat dragen aan wat je wil bereiken. Deelnemers aan deze Deep Dive zijn op dit moment als de opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Universiteit Utrecht, FCUtrecht, Bouwinvest, Merosch, DuraVermeer en JPvanEesteren.

Meetbaarheid van Circulariteit

Meten van circulariteit krijgt steeds meer aandacht. Eerste ervaringen zijn er inmiddels ook en wat blijkt? Het schuurt, het kraakt en verdient dus aandacht. Meetinstrumenten als Madaster, GPR, MPG, CPG, BCI, HS-integraal en een onderzoek van WE-Adviseurs vragen om een vervolg. 

Deelnemers voor deze deep dive zijn op dit moment: USI, Madaster, HS-Intergraal en ik ga WE-adviseurs hier ook voor benaderen.

Digital Twin

Hoe kan digitalisering bij gaan dragen aan circulariteit? De snel oprukkende digitalisering laat duidelijk zien dat er naast circulariteit tal van aangrenzende kansen voor niet alleen ontwerp en uitvoer maar juist tijdens de beheer-, onderhoudsfase als ook voor de restwaarde bepaling. Deelnemers voor deze deep dive zijn op dit moment: Madaster, Fimble, Universiteit Utrecht en er is belangstelling bij de gemeente Utrecht.

Wil je je aansluiten bij een van deze deep dives laat het me weten.

Conditie is wel: concreet project meenemen en/of ervaringen uit een eerder project inbrengen.

Zichtbaar maken van projecten

Niets prikkelt meer het verlangen om ook zelf aan de slag te gaan dan projecten te bezoeken die al gerealiseerd zijn. Niet om te oordelen of het wel of niet goed gedaan is maar om te leren van het proces wat is ingericht, van het stellen van de juiste vraag tot het selecteren van de juiste samenwerkingspartners. Waar zat de weerstand en waar terugkijkend heb je kansen laten liggen? We noemen het de Circulaire Parade, een rondgang langs aansprekende projecten in Utrecht e.o. Wil je onderdeel gaan uitmaken van deze ‘opendag’ met een project of als bezoeker dan hoor ik het graag.

Heb je verder nog vragen of wil je mee gaan draaien: bel of mail Wytze Kuijper, 06 2296 8568,

< Circulair bouwen met elkaar | Metabolic Foundation bouwt met zwerfplastic aan een circulaire toekomst in sloppenwijken >