Denk je mee? Expertsessie ‘Genossenschaft’

In Nederland heerst een overschot aan woonruimte in de dure en sociale sector. Door de prijsstijgingen in de woningmarkt is er steeds minder ruimte in steden beschikbaar voor de middeninkomens, die genoodzaakt zijn de stad te verlaten. Daarnaast groeien de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in de Nederlandse gebiedsontwikkeling, alleen komen deze mondjesmaat tot uitvoering en/of zorgen voor vertraging of uitstel. Hoge financiële druk, juridische obstakels en onvoldoende participatie staan hier vaak in de weg. Het ‘Genossenschaft’-concept, een woonvorm waar deelnemers eigenaren en huurders tegelijkertijd zijn, biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van participerende woonmilieus, waarbij de duurzame, sociale en circulaire uitvoering in handen van de gebruikers zelf blijft. Het stimuleert aan de ene kant betaalbaar wonen en biedt aan de andere kant de mogelijkheid duurzaam te investeren. 

In het najaar wil C-creators een bijeenkomst organiseren met een brede groep van experts; zo werken we samen aan de opschaling van de circulaire economie, kijken we naar dit vraagstuk en zoeken we naar circulaire toekomstoplossingen.

Meer informatie via: https://c-creators.org/nieuws/genossenschaft of via

< Circulaire ontdekkingstocht bij Weekend van de Wetenschap | MPG score verlagen met hergebruik in de praktijk >