Dura Vermeer lanceert circulaire bouwhub

Dura Vermeer lanceert een unieke bouwhub ‘Urban Miner’, die zich richt op het sluiten van de keten voor zowel de bouw- als de infra-activiteiten. Daarmee geeft het concern verdere invulling aan zijn duurzaamheidsambities en speelt het in op de vraag van klanten naar hergebruik en het opnieuw toepassen van grondstoffen en materialen.

Foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg

Urban Miner vestigt zich in de regio Rotterdam. De circulaire bouwhub is de vaste plek waar, naast de tussenopslag van nieuwe bouwmaterialen, ook gebruikte bouwmaterialen en gebouwelementen en -onderdelen tijdelijk kunnen worden opgeslagen, bewerkt en weer een nieuwe bestemming krijgen. Hier komen opslag en transport uit de regio bij elkaar. Vanaf de bouwhub wordt alle binnenstedelijke logistiek elektrisch opgepakt waardoor CO2-uitstoot verder wordt gereduceerd. De bouwhub wordt aangevuld met een eigen reststoffenverwerking die sloopmateriaal tot nieuwe grondstof gaat verwerken. Met de nieuwe opslaglocatie voor reststoffen breidt Dura Vermeer de huidige recyclecapaciteit uit. De hub bewerkt en slaat alle circulaire materialen op die niet naar een producent gaan.  

We gaan uit van upcycling van materialen. Daarvoor zetten we in op digitale inventarisatie van materialen en oogstmanagement. Het succes van een circulaire bouwhub hangt uiteindelijk af van de mate waarin ontwerp, grondstof en planning naadloos op elkaar aansluiten. Samenwerking met alle ketenpartijen wordt dan ook cruciaal om tijdig de juiste materialen te kunnen oogsten en in te zetten in nieuwe projecten. Daarom gaan we nauw samenwerken met producenten, leveranciers, universiteiten, en allerlei startups. De kennis die we gezamenlijk opdoen, levert een volgende stap in de duurzame ambities van ons 165-jarige bedrijf en ons land. 

Dura Vermeer Urban Miner is op 4 maart 2021 officieel van start gegaan onder leiding van onze Circulair Manager Sandra van der Lee. Benieuwd hoe jij hier ook aan kunt bijdragen? Sandra van der Lee komt graag met je in contact! Mail naar of bel 06 5359 97 02.

< Brancheorganisaties samen naar circulaire gebouwgevels | Het doen van een Oogst-oproep is het nieuwe normaal! >