Het doen van een Oogst-oproep is het nieuwe normaal!

Maandag 22 maart is de renovatiefase van toren A t/m C van het voormalige ING-hoofdkantoor ‘het Zandkasteel’ gestart. Het Zandkasteel is een van de meest iconische gebouwen in Amsterdam en misschien wel van heel Nederland. Na de renovatie volgt een transformatie, beiden in opdracht van Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) van de gemeente Amsterdam. Drie torens van de tien torens het Zandkasteel in Amsterdam-Zuidoost worden getransformeerd tot een schoolgebouw voor de AICS South East (Amsterdam International Community School). 

bron: Wikipedia: Zicht op de zuidgevel van voormalig ING hoofdkantoor, A’dam Zuidoost. Foto: Jan Derwig.

De doelstelling

De doelstelling van de opdrachtgever is om dit project zo duurzaam en circulair mogelijk uit te voeren. Voorafgaand aan de renovatiefase zijn her te gebruiken materialen eerst verwijderd. Plafondplaten zijn uitgenomen en deze worden nadat ze zijn overgespoten, opnieuw in het Zandkasteel gebruikt. Verlichtingsarmaturen zijn uitgenomen en worden omgebouwd tot ledarmaturen en hergebruikt. De meeste tapijttegels uit het pand zijn verwijderd voor hergebruik, deels in het Zandkasteel en deels via Interface. Tijdens de demontage- en ontmantelingswerkzaamheden in de renovatiefase worden de multizuilen, vluchtwegarmaturen, patchkasten en databekabeling, ventilatieroosters en rozetten, radiatoren en de cv-installatie, sanitaire voorzieningen, een groot deel van de elektrabekabeling, de liften, luchtbehandelingskasten en een deel van de luchtkanalen veiliggesteld voor hergebruik in de transformatiefase van dit project. 

De renovatie

De hoofdaannemer van de renovatiefase is Van Wijnen. “De ambitie van Van Wijnen is om een bijdrage te leveren aan leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dat zijn gebouwde omgevingen die qua gebruikerskwaliteit en -functie van betekenis blijven, betaalbaar zijn en bij sloop, realisatie en gebruik geen ecologische voetafdruk achterlaten.” Zo omschrijft Remi van der Pol die nauw betrokken is bij het voortraject van dit renovatieproject. Voor dit  project werkt Van Wijnen samen met haar partners, die eveneens een grote focus hebben op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Voor de demontage- en ontmantelingswerkzaamheden is I. Deegen & Zoon B.V. aangehaakt, een aannemersbedrijf van sloop-, grond- en asbestsaneringswerk.  

Oogst-oproep = het nieuwe normaal 

In dit artikel doe ik een Oogst-oproep! Binnenkort zal Deegen via diverse socialmediakanalen geoogste materialen van het Zandkasteel aan de markt aanbieden. De doelstelling van de opdrachtgever is om dit project zo duurzaam en circulair mogelijk uit te voeren en na het voortraject zoals beschreven onder “doelstelling” gaat dit verder met de amoveerder (sloopaannemer). Zij zullen duurzaam en circulair moeten amoveren en de vrijgekomen materialen in de markt aanbieden; dat is het nieuwe normaal. 

Verificatieregeling Circulair Sloopproject 

Om de circulaire ambitie in de renovatiefase van dit project extra slagkracht te geven is het Zandkasteel aangemeld voor de pilot “Verificatieregeling Circulair Sloopproject”. De aanmelding van het project is terug te vinden op de site van stichting veilig en milieukundig slopen (SVMS). Projecten die het stempel “Circulair Sloopproject” krijgen, voldoen aantoonbaar aan de vergaande eisen voor circulair slopen. Uit de projectverificatie blijkt concreet op welke wijze gedemonteerde materialen zijn behouden voor de Circulaire Economie. Binnen dit project is de doelstelling om per uitkomende materiaalstroom/product zo hoog mogelijk te eindigen op de R-ladder van circulariteit. 

Een ruim aanbod aan geoogst materiaal 

Uit dit project zal een ruim aanbod aan mooie her te gebruiken materialen worden geoogst, bestemd voor de circulaire economie, zoals meubilair, inventaris, systeemwanden en niet monumentale maar wel karakteristieke houten plafonds. Deze materialen zullen worden aangeboden via verschillende partners waaronder alleshergebruiken.nl, troostwijkauctions.com en marktplaats.insert.nl. Natuurlijk kan er ook direct contact worden gezocht met William van den Berg – Manager Commercie & Circulariteit bij I. Deegen & Zoon B.V.  /  06 8275 5413 – om het aanbod en de mogelijkheden te bespreken. Om een eerste indruk van het aanbod van materialen te krijgen is de volgende link te gebruiken: www.alleshergebruiken.nl. Het aanbod zal uiteraard de komende tijd actueel worden gehouden en het is dus het de moeite waard om dit te blijven volgen! Verder is Deegen in gesprek met verschillende circulaire bouw initiatieven om te onderzoeken of het Zandkasteel als donorgebouw kan fungeren voor benodigde materialen. Kortom een schitterend voorbeeldproject voor het nieuwe normaal! 

Verificatieregeling Circulair Sloopproject 

Om de circulaire ambitie in de renovatiefase van dit project extra slagkracht te geven is het Zandkasteel aangemeld voor de pilot “Verificatieregeling Circulair Sloopproject”. De aanmelding van het project is terug te vinden op de site van stichting veilig en milieukundig slopen (SVMS). Projecten die het stempel “Circulair Sloopproject” krijgen, voldoen aantoonbaar aan de vergaande eisen voor circulair slopen. Uit de projectverificatie blijkt concreet op welke wijze gedemonteerde materialen zijn behouden voor de Circulaire Economie. Binnen dit project is de doelstelling om per uitkomende materiaalstroom/product zo hoog mogelijk te eindigen op de R-ladder van circulariteit. 

Deze bijdrage schrijf ik vanuit het oogpunt van mijn rol als directievoerder voor dit project. Mijn naam is Linda van der Hoorn en ik ben eigenaar van Horizon Projecten.  

Horizon Projecten is door de gemeente Amsterdam gevraagd om op te treden als directievoerder. Dit project is mede dankzij zorgvuldig gekozen partners een goed voorbeeld geworden van het nieuwe normaal. Aan dit project werken mee: Alberts en van Huut (architect), Merosch (adviseur installatietechniek, duurzaamheidsadviseur en met name initiatiefnemer omtrent het circulair renoveren van het Zandkasteel), Aronsohn (constructeur), Bremen (kostendeskundige & bestekschrijver) ZRI (adviseur bouwfysica, akoestiek en brand), Broomans (adviseur asbestsanering), FF solutions (adviseur ecologie)   

In de bouw kijk ik altijd naar de kansen die er zijn om een project circulair uit te voeren. Mijn opdrachtgevers en partners waarmee ik werk probeer ik dagelijks bewust te maken van de keuzes die er zijn. Circulariteit is echt mijn drijfveer!  

Veranderingen zijn nodig om onze wereld circulair te maken en daardoor leefbaar te houden.  
Circulariteit is zo mooi, je moet alleen anders naar projecten kunnen kijken en daarnaar handelen!  

Meer weten? Neem contact op met Linda van der Hoorn via

< Dura Vermeer lanceert circulaire bouwhub | Circulair woongebouw in Delft officieel geopend >