Duurzaam 5TRACKS: “Creatiever omgaan met de energievraag”

foto’s: David Rozemeyer

De energietransitie werkt ook door op de bouwplaats. Steeds meer materieel draait op elektriciteit en groene energie wordt de norm. In 5TRACKS Breda, een ontwikkeling van J.P. van Eesteren en Synchroon, wordt hard gewerkt om die verduurzaming verder te versnellen, door toepassing van nieuwe en slimme energieoplossingen.

Dat begint al met de bouwkeet, een splinternieuwe schottenkeet die verzorgd is door MDB. Het is voorzien van goede wand-, dak- en vloerisolatie en dubbelglas. Om de vloeronderdelen te plaatsen, zijn pakketten gemaakt die met een vrachtwagen werden geplaatst, om zwaar tilwerk te voorkomen. Een elektrische ketel zorgt voor de verwarming en er wordt groene energie ‘gestookt’. Voor de verlichting worden energiezuinige LED-lampen gebruikt en bewegingssensoren zorgen ervoor dat alleen ruimtes die gebruikt worden, worden verlicht. Op het dak van de keet liggen 77 zonnepanelen. De energie die daarmee wordt opgewekt, wordt in de keet en op de bouwplaats gebruikt. Wat over is, wordt opgeslagen in een batterijpakket en gebruikt voor bijvoorbeeld de noodverlichting. Op de parkeerplaats voor de bouw, die verderop in de straat ligt, zijn vier laadpunten voor elektrische auto’s, die in het weekend ook voor publiek gebruik zijn. Waar mogelijk, wordt bij de bouw van 5TRACKS ook gebruikgemaakt van elektrisch materieel. Bij de torenkranen, stijgleidingen en liften voor personen en goederen is dat al het geval.

Verbruik inzichtelijk maken

Op 5TRACKS start een uniek pilotproject waarbij elektrische energievreters zoals de torenkranen, stijgleidingen, bouwkeet en liften voor personen en goederen continu worden bemeterd, om een goed beeld te krijgen van hoeveel stroom daadwerkelijk wordt verbruikt en wanneer. MDB plaatste eind augustus de meters. Electure analyseert de verkregen data en bespreekt deze maandelijks met alle betrokken partijen, om waar mogelijk direct besparingen te realiseren en om kennis op te doen om in toekomstige projecten toe te passen.

Bouwen aan een duurzame toekomst

De gevolgen van klimaatverandering zijn dagelijks om ons heen te zien. We moeten sneller verduurzamen, ook in de bouwsector. De ontwikkelcombinatie J.P. van Eesteren/Synchroon, beide onderdeel van TBI, maakt er werk van binnen het project 5TRACKS Breda. Naast aandacht voor een toekomstbestendig ontwerp wordt volop ingezet op een duurzaam bouwproces. Op verschillende onderdelen lopen pilots, die inzichten en verbeteringen opleveren voor 5TRACKS én voor nieuwe projecten. Zo bouwen we aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Meer informatie?

Diane de Smit
Manager duurzaamheid J.P. van Eesteren

< Sneak preview van het eerste massief houten zorggebouw van Nederland | Yvette Watson finalist Bold Future Awards >