Sneak preview van het eerste massief houten zorggebouw van Nederland

Het eerste door Urban Climate Architects ontworpen volledig in CLT uitgevoerde zorggebouw van Nederland wordt gerealiseerd aan de Grote Kreek in Rotterdam. Om dit feestelijk te vieren is op 3 november een eerste sneak preview gegeven. De Rotterdamse wethouder voor klimaat, bouwen en wonen Chantal Zeegers, regiodirecteur van het Leger des Heils Gert Jan Freeke en directeur bedrijfsvoering Regina Broeze-Mateovics mochten hierbij symbolisch de eerste constructieve schroeven in het houten casco draaien.

Samen met Egbert van den Bergh, directeur bij VIOS vastgoed en Gert Jan Freeke gaf Dennis Hauer, architect directeur bij Urban Climate Architects nog een toelichting over de totstandkoming van dit unieke project wat een nieuwe standaard zet in het betaalbaar, biobased bouwen voor de zorg. Samen met de toekomstige bewoners van het complex is deze mijlpaal feestelijk ingeluid.

Waar 2 weken geleden nog alleen een begane grondvloer lag, staat nu al een groot deel van het houten casco overeind. Voor het eind van het jaar is het gebouw wind en waterdicht, en voor de zomer van 2023 zal de 2400m2 grote opvanglocatie met 50 zorgunits en dagbesteding, gericht op bewoners die zorg en begeleiding krijgen van het Leger des Heils, de deuren kunnen openen.

Het project wordt gekenmerkt door een hoge innovatieve- en duurzaamheidsambitie. Zo is de volledig massief houten draagconstructie (CLT) volledig demontabel en wordt een hoog percentage biobased- en circulaire materialen toegepast, waaronder houten geveldelen van Nederlands loofhout.

Het gebouw slaat ongeveer 570.000kg CO2 op in de toegepaste houtproducten. Dat is vergelijkbaar aan de uitstoot van bijna 5 miljoen km aan uitlaatgassen van een auto. En is vergelijkbaar aan het elektriciteitsverbruik van 634 huishoudens per jaar!

Het gebouw wordt zeer energiezuinig en het grootste deel van de resterende energievraagvraag wordt op locatie opgewekt. Ook wordt aandacht besteed aan de inrichting van de aangrenzende publieke ruimte zodat het gebouw ook iets terug doet voor de wijk, en wordt door middel van groene gevels en een groene terreininrichting tevens bijgedragen aan het bieden van onderdak voor plant en dier.

Dit project is voor ons het nieuwe normaal. Als we alle gebouwen in Nederland op deze wijze zouden bouwen is er geen stikstofprobleem voor de bouw. Wij zien dat het kan. We willen ook niet anders meer bouwen en dagen iedereen uit om dit ook te doen.

< De Stadskraan in Utrecht, herboren | Duurzaam 5TRACKS: “Creatiever omgaan met de energievraag” >