Groene Hart sluit zich aan als Cirkelregio

Groene Hart Werkt! is het regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart. Om de impact van hun werk te vergroten sluiten zij zich als Cirkelregio aan bij Cirkelstad Nederland. iCircl wordt hun spinner. 

Het Groene Hart is een grote regio, het Groene Hart is ook een bloeiende regio met veel ondernemers en instellingen met een grote hoeveelheid gezamenlijke projecten. Zij werken samen in ‘Het Groene Hart Werkt!’ aan initiatieven voor circulaire economie. De tien gemeenten hebben besloten zich daarmee aan te sluiten bij Cirkelstad. 

Eerst wil het Groene Hart gebruik maken van het opbouwen van kennis en ambities. Daarna zal zij concrete projecten opzetten en bedrijven uitnodigen daaraan deel te nemen. 

Meedoen

Wil je meteen bijdragen aan Cirkelregio Groene Hart? Neem dan contact op met Nico van Hoogdalem van iCircl: 071 234 0777 of  

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Eindelijk: de cursus Kruislaaghout! | Opdrachtgevers zoeken aansluiting bij aanbieders >