Hoe vertaal je toekomstverkenning naar innovaties?

Veel organisaties en bedrijven vinden het belangrijk om te blijven innoveren. Maar hoe doe je dat: veranderen met oog op de toekomst? Daar doet Caroline Maessen, werkzaam bij Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, promotie-onderzoek naar.

Hoe ziet de stad eruit als virtual reality de belangrijkste interactievorm wordt? Wat als de stad een soort entertainmentplek wordt die eenvoudig te bereiken is door een goed systeem van metro’s en te duur om te wonen? Wat als je – vanwege de populariteit van de stad – moet solliciteren om er te mogen wonen? Met ‘future probing’ onderzoek je de gevolgen van scenario’s voor de verre toekomst en zie je wat zo’n nieuwe situatie met mensen doet. Hierdoor kun je nú beslissingen nemen om klaar te zijn voor de toekomst.

Ideeën gaan verloren in de waan van de dag

Veel organisaties die innovatie hoog in het vaandel hebben staan, zijn actief bezig met future probing. Maar hoe breng je je inzichten terug naar de praktijk van nú? Maessen: “Vaak verzanden de inzichten en ideeën doordat mensen in de praktijk te maken hebben met de manier waarop het werk altijd wordt gedaan en met de waan van de dag.” Daarom gaat Maessen een tool ontwikkelen die helpt om de inzichten die je met het oog op de verre toekomst opdoet kunt terugkoppelen naar tests en pilots die je nu al kunt inzetten.

De toekomst vormgeven

Maar hoe weet je welke toekomstverkenning uitkomt? Maessen: “Dat weet je natuurlijk nooit precies. Dat is ook de reden dat je meerdere mogelijkheden onderzoekt. Toch heb je als innovatief bedrijf invloed op de toekomst. Juist doordát je onderzoekt wat mogelijk kan zijn in de toekomst en doordat je daar praktisch mee aan de slag gaat, geef je de toekomst vorm.”

Caroline Maessen is onderzoeker bij het lectoraat Co-Design, werkt bij het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en is docent aan het instituut voor Communicatie. Ze doet sinds kort promotieonderzoek onder de titel ‘Future-readiness and adaptive anticipating: expanding future probing practices to connect far-future explorations with the present.’ Heeft u vragen over dit promotie-onderzoek? Neem contact op met Caroline Maessen op

Wilt u meer weten over het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities? Kijk voor meer informatie over onze projecten op www.smartsustainablecities.nl

.

< Circulair werken is soms lastig, maar het kan écht | Afvalscheidingstation Utrecht >