Circulaire regio’s

Innovaties en vernieuwingen vinden vaak op kleine schaal plaats. Regio’s en regionale samenwerkingen kunnen bijdragen aan het verspreiden van die op kleine schaal opgedane kennis en expertise. Zo worden goede ideeën sneller door markt, overheid en samenleving geaccepteerd.  

  1. Ondersteun samenwerking op gebied van innovatie. Op regionaal niveau kunnen innovaties zich makkelijker verspreiden en worden sneller geaccepteerd.  

  1. ‘Practice what you preach’ en maak inkoopprocedures circulair. Door in gunningsprocedures circulariteit te waarderen, gaan leveranciers hierin investeren.

  1. Experimenteer met ‘no regrets’ maatregelen. Door met ‘no regrets’ maatregelen te experimenteren, krijgen circulaire innovaties sneller een kans. 

  1. Ga uit van het doel, niet de start. Maak gebruik van ‘back casting’ om te achterhalen wat er nu nodig is om de circulaire doelstellingen van 2030 en 2050 te halen.  

  1. Vertrouw de burger, verander de spelregels. Trek als overheid niet alle initiatief naar je toe, laat burgers zelf voor een circulaire samenleving zorgen.