Veranderprincipes

De omslag naar circulair is zó fundamenteel, dat we die het beste in een heleboel kleine stapjes kunnen maken. Door tal van projecten en initiatieven op te starten, ontstaat een ‘veranderzwerm’ die vervolgens leidt tot een beweging en een geleidelijk overgang naar een circulaire samenleving. 

  1. Start een ‘community’. Kies een circulair onderwerp en start een ‘community’ waarin mensen samen nadenken over nieuwe ideeën en hoe deze uit te voeren.

  1. Circulair, wat is dat? Iedereen heeft het erover, maar wat is het nou precies? Start met collega’s, partners en vrienden een fundamenteel debat over circulariteit. 

  1. Bedenk een prijsvraag. Vraag collega’s, medewerkers, partnerorganisaties en/of opdrachtnemers om op basis van een prijsvraag na te denken over een circulair initiatief.

  1.  Deel kennis en expertise. Heb je ervaring met circulair werken, deel dan je kennis met collega’s, partners, en opdrachtnemers en onderzoek hoe die kennis te vergroten. 

  1. Start met circulair in je eigen omgeving. Bedenk voor iets op je werkplek of in je woonomgeving een circulaire oplossing en ga er mee aan de slag.