Matchbox: duurzame parel op de Eindhovense Strijp-S

Met Matchbox wordt het veelkleurige Strijp-S in Eindhoven aangevuld met een opvallend gebouw van doordachte eenvoud. Dit nieuwe, duurzame woon-werkgebouw slaat vooral CO2 op, in plaats van dat ’t gebouw uitstoot genereert. Opdrachtgever en Cirkelstadpartner Trudo hecht veel waarde aan dit aspect. Het project vindt zo aansluiting bij Trudo’s reeks aan kwalitatieve en duurzame gebouwen, met een meerwaarde voor bewoners én de toekomst.

Sociale huurwoningen met ‘groene’ meerwaarde
Op de wigvormige plattegrond van Strijp-S tekent zich in het midden een taartpunt af, die de entree vormt van het gebied. Matchbox vormt het sluitstuk van deze driehoek en geeft een duurzame invulling aan het steeds groener wordende Strijp-S.

Net als bij naastgelegen project, de Trudo Toren met de boombalkons, laat corporatie Trudo met Matchbox zien dat het ontwikkelen van sociale huurwoningen met een ‘groene’ meerwaarde zelfs in onstuimige tijden het nieuwe normaal is.

Matchbox: een hoge duurzame lat
Bij Matchbox ligt de duurzame lat hoog: het wordt een CO2-negatief gebouw waarbij de grootste massa van het gebouw wordt uitgevoerd in hout. Alleen de centrale kern wordt uitgevoerd in prefabbeton. Hieromheen liggen vloeren van CLT, opgelegd op houten liggers en kolommen.

Deze constructieopzet, waarbij zoveel mogelijk CO2 wordt opgeslagen, was het vertrekpunt bij de ontwikkeling van het gebouw en heeft gezorgd voor een slim en modern houten woon-werkgebouw.

De combinaties van functies zorgde voor een extra uitdaging – juist vanwege de keuze voor veel hout, wat het lastiger maakt om te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan constructie, akoestiek en brandveiligheid.

Strak omlijnd blok met ritmische detaillering (en opslag van 2.500 ton CO2)
Voor Matchbox is gekozen voor een rechthoekig alzijdig blok dat in lijn staat met de Trudo Toren en zich presenteert als blikvanger van Strijp-S. In de grote verscheidenheid van het gebied, is het strak omlijnde blok van Matchbox met een ritmische detaillering van de rondom lopend houten gevelframe met balkons, een aangenaam rustpunt. Dit als duidelijke verwijzing naar de nuchtere esthetiek van de Philipsgebouwen.

Matchbox geeft hiermee aansluiting met het verleden en vormt tegelijkertijd een mooi contrast met de omliggende stenen gebouwen door de biobased draagstructuur en gevel van duurzaam Azobé-hout met bamboe invullingen. Met al dat hout wordt maar liefst 2.500 ton CO2 in het gebouw opgeslagen.

Werken, winkelen en wonen
Het gebouw met 7 lagen maakt op de grens van de naastgelegen groene Leidingstraat onderscheid tussen werken en winkelen beneden, en wonen erboven. Onderin het gebouw komt het toekomstige kantoor van Trudo. Met houten meubilair, prachtige open trappen en dito werkruimten voor een gezonde werkomgeving.

Sociale huurwoningen met open karakter
De 36 sociale huurwoningen grenzen aan de groene patio, die het blok ook licht, lucht en ruimte geeft. De bescheiden maar slim ingedeelde appartementen geven een prettige woonkwaliteit. De houten structuur zorgt voor een comfortabel leefklimaat. De grote balkons met openslaande deuren bezegelen het open karakter en benadrukken de leefbaarheid. Op het dak van Matchbox is ruimte voor duurzame energieopwekking, weggewerkt achter een houten kroon.

De puzzel van het ontwerpteam
Het ontwerpteam, bestaande uit KAAN Architecten, ABT, Visietech en Stam + De Koning Bouw, heeft de afgelopen anderhalf jaar alle puzzelstukjes voor Matchbox op de juiste plaats gelegd. Het project moest namelijk ook voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden voor de MIA Vamyl regeling: een subsidie in de vorm van een korting op de Vennootschapbelasting. Hiervoor is het project niet alleen getoetst aan de MPG-eisen (< 0,5) maar zijn ook berekeningen gemaakt voor losmaakbaarheid (>25%) en de financiële restwaarde.

De start van de bouw is gepland voor het eerste kwartaal van 2024. De bouw zal ongeveer anderhalf jaar duren. 

Contact
Meer weten? Neem contact op met Thijs Voncken, Projectleider Vastgoedontwikkeling bij Trudo, via .

< Cirkelstad Eindhoven @ Dutch Design Week: van activatie naar implementatie | Ontdek het biobased Compostboard van Rik Makes >