Goed nieuws: de milieu-impact van platte daken kan eenvoudig omlaag

We maken in Nederland hoogwaardige platte daken met vele gebruiksfuncties, zoals zonnedaken, tuindaken, terrasdaken en waterretentiedaken. Een actuele uitdaging: hoe kunnen er snel grote stappen worden gemaakt in het behalen van meer milieuwinst? Hugo Smits (IsoBouw) en Ronald van Bemmel (Erdo) hebben tijdens het Cirkelstad-event in de Dutch Design Week laten zien welke positieve invloed ze hebben op de milieu-impact van platte daken.

Ronald van Bemmel belicht in zijn prestatie de vele uitdagingen in de bewoonde omgeving waar het platte dak een oplossing voor biedt. Thema’s als hittestress, wateroverlast en het behouden van biodiversiteit zijn enkele voorbeelden waar de laatste jaren mooie oplossingen voor zijn ontwikkeld. Specialistische dakdekkersbedrijven kunnen deze daken realiseren volgens alle geldende richtlijnen. Maar daar komt nu een extra uitdaging bij: welke stappen moeten opdrachtgevers en dakdekkersbedrijven maken om die hoogwaardige platte daken óók met een zo laag mogelijke milieu-impact te realiseren?

Afval is grondstof
Om een milieuvriendelijk dak te realiseren, is de milieu-impact van de materialen van belang. Maar ook tijdens de uitvoering is milieuwinst te behalen, bijvoorbeeld door de circulaire omgang met restmaterialen. Snijresten van dakmaterialen en sommige isolatiematerialen (zoals EPS) bevatten waardevolle grondstoffen die bij hergebruik economisch aantrekkelijk zijn en 1 op 1 fossiele grondstoffen vervangen. En dat levert flinke milieuwinst op.

Circulaire Hub
Voor het ‘oogsten’ van deze waardevolle grondstoffen heeft Erdo, in het kader van het duurzaam dakenconcept Zero250,  leveranciers geselecteerd die restmaterialen kunnen terugnemen en hergebruiken. Erdo-medewerkers verzamelen snijresten en nemen deze mee naar 1 van de 3 circulaire hubs in Nederland. De leverancier haalt daar de snijresten weer op. Vervolgens worden deze bij de productielocaties als secundaire grondstoffen ingezet voor nieuwe dakmaterialen.

De circulaire hubs van Erdo bieden ook IsoBouw voordeel: ze zijn een waardevolle bron van schoon materiaal dat direct hoogwaardig voor nieuwe EPS-isolatieproducten ingezet kan worden.

Milieu-impact van isolatiematerialen
Hugo Smits van IsoBouw opende zijn presentatie met de bijdrage die de productie van isolatiematerialen heeft op de totale CO2-uitstoot van de woning- en utiliteitsbouw in Nederland: 13,2% (bron: Rapport Metabolic, Routekaart Duurzame Bouw, 2023). Uitgedrukt in materiaalgebonden CO-emissies is dit 1,029 Megaton CO2. Deze emissies kunnen aanzienlijk verlaagd worden door een bewuste keuze te maken.

De hoeveelheid EPS-afval uit bouwprojecten en sloop loopt (volgens onderzoek bij milieustraten en recyclaars) op van 5.000 ton in 2023 tot wel 10.000 ton in 2030. Dit is potentieel nieuwe grondstof. Om deze materialen te hergebruiken of te recyclen, beschikt IsoBouw  in Nederland over 4 recyclelocaties en een recycleprogramma, genaamd Use4ReUse. 3 locaties zijn gespecialiseerd in restmaterialen uit de bouw en één in sloop-EPS.

Momenteel wordt 65% van het EPS uit de bouw gerecycled. In andere sectoren, zoals de tuinbouwsector en visserij, is dit zelfs al 99%. Ook deze EPS-recyclegrondstoffen worden ingezet voor de bouwsector en zorgen voor een flinke beperking van fossiele grondstoffen – en daarmee een CO2-reductie.

CO2-reductie
Bij nieuwbouw, maar bovenal bij renovatie, kan met de juiste keuze in isolatiemateriaal aanzienlijke CO2-winst worden behaald. Er zijn bij de diverse isolatiematerialen namelijk aanzienlijke verschillen in de materiaalgebonden CO2-emissies en in de mogelijke CO2-winst door recycling. Vergelijk de CO2-emissies van dakmaterialen in de Nationale Milieudatabase via een MPG-instrument (BCI-tool, GPR-materiaalm, etc.). 

 Hugo sluit af met enkele voorwaarden voor de realisatie van circulaire platte daken:

  • Kies in de ontwerpfase voor producten met een lange levensduur én een lage milieu-impact
  • Ontwerp losmaakbare daksystemen met het oog op herbruikbaarheid en hoogwaardige recycling van de gebruikte materialen
  • Kies uitvoerende partijen en leveranciers die, net zoals Erdo en IsoBouw, een aantoonbare circulaire werkwijze hanteren

Meer weten?
Neem dan contact op met Hugo Smits (IsoBouw), via of met Ronald van Bemmel (Erdo), via .

< Natuurinclusieve circulaire berging verdubbelt het groen van de bebouwde omgeving | Een grondstoffenstation op het Afrikaanderplein >