Werk mee aan de MRA handreiking circulair inkopen van speelruimte

Vanuit haar voortrekkersrol in kenniseconomie en circulaire economie stelt Metropoolregio Amsterdam (MRA) op dit moment de handreiking Circulair inkopen van speelruimte op. Heb jij als opdrachtgever of -nemer hart voor een duurzame toekomst en ervaring met circulair inkopen van speelruimte? Dan vraagt Metropoolregio Amsterdam (MRA) jouw bijdrage aan de handreiking Circulair inkopen van speelruimte. Vul deze enquête in.

Na een kort toelichtingsfilmpje kost het invullen 10 minuten, of 30 minuten als je jouw circulaire inkoop- of inschrijfervaring(en) met ons kunt delen. Deelnemers ontvangen, naast de resultaten van de enquête, ook een downloadlink voor de handreiking als deze beschikbaar is.

Met uw antwoorden ontstaat een handreiking Circulair inkopen van speelruimte die praktisch is en er mede voor zorgt dat we onze kinderen niet opzadelen met ‘speelafval’, vrijkomend uit plekken die wij de komende jaren gaan aanleggen.

Circulaire winst

Het doel van de handreiking is om het opdrachtgevers en -nemers gemakkelijker te maken samen de speelruimte meer circulair vorm te geven. De handreiking zal daarbij inzicht geven in waar nu (komende 4-8 jaar) de meeste circulaire winst is te boeken, hoe de administratieve last rondom een inkooptraject is te beperken en praktische informatie geven voor een (haalbare) aanpak. Het gaat niet om het voorschrijven van de enige juiste werkwijze, want die is voor ieder project maatwerk. Wel willen we het mogelijk maken om goede en concrete eerste stappen dezelfde kant op te zetten. Er zijn diverse partijen betrokken bij het opstellen van deze handreiking. De opdrachtgever is de MRA. Zij heeft hiervoor een klein projectteam samengesteld. De uitvoerenden voor deze opdracht zijn OBB in samenwerking met Procurance. Daarnaast zijn er drie klankbordgroepen die meelezen: de klankbordgroep leveranciers van speeltoestellen (bestaande uit Kompan, Nijha en Yalp), de klankbordgroep aannemers aanleg en onderhoud (Donker en HVR Speeltotaal) en de klankbordgroep gemeenten vanuit de MRA (o.a. Amsterdam, Beverwijk, Gooise Meren en Uithoorn).

Meer weten? Neem dan contact op met Elske Oost van OBB Ingenieurs via

< Werken met een materialenpaspoort | ‘Versnellen van circulariteit moet je samen doen’ >