Onderzoek biedt inzicht in circulair aanbesteden en circulaire ontwikkeling

Hoe ga je van lineair naar circulair? Wat zijn de handigste strategieën voor circulair aanbesteden? Hoe kan de behoefte aan een circulaire bouwhub in de wijk vervuld worden? Het zijn enkele vragen die speelden in de Cirkelregio’s in Zuid-Holland.

Strategieën voor circulair aanbesteden

Eén van onze onderzoekers is Rick Gorter, student Civiele Techniek van de Haagse Hogeschool. Zijn project betreft het verzamelen van best practices op het gebied van aanbesteding en contractvorming.

In dit onderzoek worden de bepalende factoren verkend binnen een aanbestedingsstrategie bestaande uit de aanbestedingsvorm en de contractsvorm. Om van een lineair inkoop proces over te stappen naar een circulaire dienen er processen binnen het aanbesteden te veranderen. Welke partij kan de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze nieuwe processen het beste op zich nemen? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden bij het kiezen van de juiste strategie? En wat betekent dit voor projectmatige beheersaspecten zoals tijd en geld?

Om dit onderzoek te kunnen valideren verzamelen wij kennis en ervaring vanuit het werkgebied. Na validatie hebben wij dan een model voor de mogelijkheden van circulaire aanbesteding bij uw project.

Heeft u een project waarmee ervaring is opgebouwd over circulair aanbesteden en contractbeheersing? Doe dan mee met dit onderzoek door deel te nemen aan een korte interview waar informatie over uw project gedeeld wordt. Stuur daarvoor een mail naar 

Van lineair naar circulair?

Welke uitdagingen ondervinden de respondenten uit de ontwikkelketen tijdens de transitie van het lineair ontwikkelen naar circulair ontwikkelen? Bart Schuitemaker, 3e jaars student Ruimtelijke Ontwikkeling van de Haagse Hogeschool, verzamelde antwoorden op deze vraag bij ondernemingen uit de hele ontwikkelketen. Architecten, adviseurs, aannemers, projectontwikkelaars en corporaties hebben daaraan bijgedragen. Deze maand presenteerde hij de resultaten.

De uitdagingen die Schuitemaker noteerde zijn er in soorten en maten: bij samenwerking, draagvlak, innovaties, financiën en ontwerpstrategieën. Maar de vele respondenten werken aan die uitdagingen en komen op basis van hun ervaringen ook al met aanbevelingen.

Daarmee geeft het eindverslag van zijn stage praktische aanknopingspunten voor nieuwe stappen voor alle betrokkenen in de ontwikkelketen. Lees dat hele verhaal hier.

Circulaire hub in de Binckhorst

Sven Westendorp is bijna aan conclusies toe in zijn onderzoek. Over een paar weken rondt hij het project af waardoor duidelijk wordt hóe de behoefte aan een circulaire bouwhub op de Binckhorst vervuld kan worden.

In dit onderzoek komt de behoefte van de wijk Binckhorst naar voren, wat er nodig is om de circulaire ontwikkeling in het gebied te stimuleren. Het gebied wordt getransformeerd van een oud industrieterrein naar een woon-werkgebied, waarbij minimaal 5.000 woningen worden bij gebouwd. Ten eerste om circulaire bedrijven in de Binckhorst te houden en aan te trekken is er een plek of platform nodig om kennis en/of ruimte te faciliteren. Ten tweede is er een circulaire bouw hub nodig om de circulaire bouw te stimuleren in het gebied. Vanuit de gemeente loopt er een onderzoek naar de ontwikkeling en haalbaarheid van zo een circulaire bouw hub. Dus aan de ene kant moeten er faciliteiten zijn voor de bottom up initiatieven en aan de andere kant moet de circulaire bouw een impuls krijgen.

Westendorp werkt voor iCircl samen met Mission Zero (kennisplatform van de Haagse Hogeschool), I’M BINCK (netwerk organisatie in de Binckhorst) en iCircl. Daarnaast werkt hij nauw samen met een netwerkgroep van andere studenten die onderzoek doen naar een circulaire (bouw) hub: Simon Landsbergen (gemeente Den Haag), Bente Reinerie (iCircl), Randy Ramli (gemeente Den Haag) en Arno Vinke (gemeente Katwijk).

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Opdrachtgevers zoeken aansluiting bij aanbieders | Partnerdag 2021 – Meedoen is nog nooit zo gemakkelijk geweest! >