Onderzoek circulair bouwmateriaal

Onderzoek naar circulaire markplaatsen door Hogeschool van Amsterdam

De Nederlandse bouw gebruikt veel grondstoffen, maar er wordt door bouwsector tegelijkertijd een grote hoeveelheid bouw- en sloopafval geproduceerd. Dit materiaal kan (deels) hergebruikt worden als bouwmateriaal. Alleen zijn vraag een aanbod naar circulair bouwmateriaal op dit moment nog niet voldoende op elkaar aangesloten. De Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar hoe circulaire economie in de bouwsector gestimuleerd kan worden, door het ontwikkelen van nieuwe circulaire businessmodellen en product-service combinaties.

Circulaire businessmodellen

Een belangrijke rol om deze overgang naar circulair bouwmateriaal op microniveau te stimuleren, zijn circulaire businessmodellen. Naast dat inzicht in nieuwe businessmodellen nodig is, is het ook noodzakelijk om het huidige systeem in kaart te brengen, om zo duidelijk te krijgen wat er op macroniveau nodig is voor de transitie naar een circulaire economie en welke belemmeringen er zijn in de huidige situatie.

BOOT is samen met Stichting Insert en sloopbedrijf Beelen nauw betrokken bij het project. De onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelen samen met deze bedrijven en stichting Insert nieuwe businessmodellen en onderzoeken hoe bestaande businessmodellen in de context van een systeemtransitie verbeterd kunnen worden. Voor BOOT is dit belangrijk, omdat wij vanuit de circulaire sloop steeds blijven zoeken naar mogelijkheden om vrijkomende materialen hoogwaardig in de keten terug te brengen. Dit onderzoek kan daar aan bijdragen, doordat het inzicht geeft in verschillende circulaire businessmodellen en product-service combinaties specifiek voor bij de sloop vrijkomende materialen. Ook gaat het in op de rol die digitale marktplaatsen, zoals die van Insert, hierin kunnen vervullen en hoe we dit kunnen optimaliseren. Zo werkt BOOT mee aan de overgang naar een circulaire economie.

< Kick off Cirkelstad De Achterhoek! | Restafval als bouwmateriaal >