Ontwerpen en bouwen met Circulaire houtsystemen

Opengewerkte doorsnede van de houten CLT constructie

Urban Climate Architects  is altijd al een bureau geweest dat zich veel met duurzaamheid en circulariteit bezig houdt en dat zicht blijft vernieuwen. Een van onze ambities op het gebied van duurzaam bouwen is om zo veel mogelijk met massieve houten constructies te gaan bouwen en ontwerpen.

Sinds medio 2019 is UCA bezig met het doen van onderzoeken en met het verzamelen van informatie over bouwen met massief hout. Zo praten we met diverse partijen in de houtbouwsector om inzicht te krijgen in het procesverloop en de relatie tussen de verschillende betrokken partijen, bezoeken we fabrieken van CLT producenten om inzicht te krijgen in het productieproces, en bezoeken we bouwplaatsen bezoeken waar geheel of deels met CLT of andere massieve houten constructies wordt gebouwd om inzicht te krijgen in het bouwproces en de technische aandachtspunten.

Urban Climate Architects heeft op dit moment zelf ook diverse houtbouwprojecten in ontwerp en in aanbouw, het eerste project waarvan de uitvoering recent is gestart is de eigen ontwikkeling van 12 Circulaire appartementen aan de Molslaan in Delft.

Het project is de transformatie van een bestaand schoolgebouw tot een drielaags stadsblok met 4 woningen per laag. In het ontwerp bestaat de draagstructuur geheel uit CLT wanden en vloeren. Bij een groot deel van de wanden en plafonds blijft deze houten constructie zichtbaar.

Groot voordeel van het bouwen in CLT is dat er geen nieuwe fundering nodig is op deze plek. Er kan dus een houten woongebouw van 3 lagen gerealiseerd worden op de fundering van een bestaand gebouw van 1 laag, waardoor geen dure verzwaringen of extra heipalen nodig zijn.

Het bestaande gebouw wordt op dit moment gedemonteerd, waarbij de beschikbare materialen worden opgeslagen in een materialenbank. Alles wat hergebruikt kan worden in de nieuwbouw, zoals de dakpannen, wordt weer ingezet in dit project. De verwachting is dat in de zomer de houten constructie geplaatst gaat worden, in ongeveer 2,5 week wordt de hoofdstructuur van het gebouw dan geplaatst, waarna het gebouw en de woningen afgebouwd kunnen worden. Vergeleken met een traditionele constructie betekent dit fors minder bouwtijd, wat ook voor het bouwen in de bestaande stad op een lastig toegankelijke locatie een groot voordeel is.

Meer informatie:

Dennis Hauer, Urban Climate Architects

< Oproep: aanbestedende diensten voor innovatiecompetities COVID-19 | Leren en inspireren, over waterfietsen op kantoor >