Routekaarten Circulaire Openbare Ruimte in Leiden

Gemeenten in Nederland; ook op zoek naar een invulling van circulair uitvragen in de openbare ruimte?

Gemeente Leiden heeft het doel gesteld om vanaf 2023 100% circulair uit te vragen bij bouwprojecten die vallen binnen haar opdrachtgeverschap. Zo ook in de openbare ruimte. Een behoorlijke ambitie die niet alleen inhoudelijk maar ook procesmatig complex is. Om hier een juiste invulling aan te geven, is het project Circulaire Openbare Ruimte opgezet binnen de gemeente Leiden. In samenwerking met zo’n 60 collega’s door de hele organisatie, het beleidsteam circulaire bouw en Tauw Nederland, zijn er vijf routekaarten ontwikkelt om per gemeentelijk beheerdomein circulair inkopen in de praktijk te brengen.

De routekaarten zijn door 3 integrale werksessies per openbare ruimte domein tot stand gekomen. Ze beschrijven wat 100% circulair inkopen betekent voor dat domein, welke stappen gezet moeten worden en hoe circulair inkopen vertaald wordt naar projectniveau. Daarnaast benoemen de routekaarten ook voor iedere stap in dit proces één trekker waardoor er altijd iemand hoofdverantwoordelijk is voor de uitvoering van de actie. Op deze manier kunnen we als gemeente echt stappen zetten.

De volgende stap voor het beleidsteam is om faciliterend en motiverend op de routekaarten te blijven sturen zodat er proces- en projectmatig invulling wordt gegeven aan de doelstellingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het proces of de routekaarten? Voor meer informatie kunt u terecht bij Marijn Sauer (Beleidsadviseur Circulaire Bouw, Gemeente Leiden) via of 06-36414908.

Oproep: ervaring met het opstellen van gemeentelijk beleid rondom MKI

Gemeente Leiden vraagt sinds 2020 met de MilieuKostenIndicator (MKI) uit als het gaat om eigen projecten waarbij beton wordt ingezet (conform Betonakkoord). Om de circulaire doelstelling te halen, wordt er momenteel gewerkt aan een uitbreiding hiervan. Denk aan bijvoorbeeld aan het standaard toepassen van MKI bij verhardingsmaterialen of bijvoorbeeld breder op de eerste levenscyclusfases. 

Zijn er gemeenten die ons voorgingen? Om passend beleid te ontwikkelen, wisselen we graag informatie uit en hopen te leren van anderen. Dus, heeft u ervaring met het opstellen en uitvoeren van beleid rondom MKI en wilt u die ervaringen met ons delen? Neem dan contact op met Daniëlle Smeets via

< ABN AMRO legt leveranciers samen met GSES langs duurzame meetlat | Regio update Cirkelstad Arnhem – Nijmegen: a random act of Circularity >