Regio update Cirkelstad Arnhem – Nijmegen: a random act of Circularity

Wel eens van gehoord van een random act of kindness? Dit zijn kleine simpele acties om van de wereld een betere plek te maken. Bijvoorbeeld iemand onverwacht voorrang geven, vrijwillig vuil van straat ophalen of boodschappen doen voor je buurman. Hierbij is het belangrijk om te beseffen wat het achterliggende effect kan zijn van soms hele kleine acties.

Random act of circularity

Denken dat kleine stappen nemen om een circulaire leefomgeving te creëren geen effect heeft wordt door de tijd ingehaald. Hergebruik is op weg naar mainstream. Door de schaarste aan materialen en grondstoffen, de stijgende prijzen voor materialen en producten en de lange levertijden is er ineens noodzaak om bewust te kiezen voor een andere aanpak bij inkoop. Een krantenkop ‘Circulair ondernemen is een verdienmodel’ roept al een stuk minder vraagtekens op dan een aantal jaar geleden. Een nieuw product geeft misschien status, maar producten een tweede leven geven draagt bij aan het imago waar je voor staat als organisatie!

Hubert van Keulen laat het maar weer eens duidelijk zien –  en als je opdrachtgever er niet om vraagt, kan je het zeker nog wel ter tafel brengen. Een mooier voorbeeld van een Random act of kindness kun je je bijna niet voorstellen. Ik noem het ook wel eens: opgedrongen geluk!

Circulaire Impactladder Groene Metropoolregio

De opgave waar we nu dan ook voor staan is hóe we die kleine ervaringen gaan samenbrengen in de grote opgaven waar we voor staan. Dat betreft niet alleen de standaard woningbouwopgave maar juist ook de verduurzamingsopgave, de koppeling die we dienen te gaan maken met de energietransitie, bereikbaarheid, de woningnood voor starters en middeninkomens, de stikstofopgave en het inspelen op een klimaat adaptieve leefomgeving.

Het werken aan die samenhangende opgave wordt al zichtbaar als we het hebben over de Impactladder die gaat helpen bij het realiseren van de Woon-deal Arnhem Nijmegen. Die ladder sluit niet alleen aan op de landelijke normering – Het Nieuwe normaal – maar loopt ook vooruit om te bepalen hoe circulair woningbouwplannen zijn in elke fase van het bouwproject. Deze maand lanceert de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen de circulaire impact ladder.

Maak het kleiner, sla het plat, begin met prutsen

En al die kleine ervaringen met circulariteit leiden tot mooie termen als: de stad als materiaal-bank, oogsten, losmaakbaarheids-index, flexibiliteit en herbruikbaarheids-indicatoren. En als dat gebeurt dan weet je dat er beweging gaat komen. Durf te dromen en backcasten. “Vertaal de droom in tussendoelen”, geeft Elske Oost-Mulder aan van OBB-ingenieurs. Het grote leren zit in het creëren van een omgeving waar leren gaat om fouten maken en niets doen geen optie meer is.

Met andere ogen kijken naar waardecreatie

Met de grote opgave van renovatie en nieuwbouw die voor ons ligt, ligt ook op de loer dat we terugvallen op wat we gewend zijn om te doen. Er is namelijk haast geboden.

We dienen te gaan kijken naar de integrale kwaliteit van infra, gebouwen en gebieden: minder milieulast, meer circulair en gezond. Toewerken naar een hogere gebruikerswaarde. Laten zien hoe jij bijdraagt, dit meten en monitoren.

Het platform van GSES faciliteert het zichtbaar maken waar jij staat met een product, project en/of je organisatie. Het gaat daarbij niet om goed of fout, maar om transparante en onafhankelijk geverifieerde categorie 1 data die laat zien waar je verbeterpotentieel ligt.  De echte vooruitgang zit in het voeren van een productieve dialoog en ook hier kan dat klein beginnen met een transparante rapportage op productniveau om zo door te groeien naar projecten en uiteindelijk transparantie op organisatieniveau. De voorbeeldfunctie die o.a. ABNAMRO, Univé en Groothuis Bouwgroup, BAM, Ballast Nedam, GP Groot, Croon | TBI, TNO, Antea Groep, Royal Haskoning, PWC, Sweco, Arcadis, van der Tol Landscaping, Donker Groen Groep, Phomi en Facilicom hier geven zal andere partijen ook aanzetten hier onderdeel van te worden. Het inkoopdashboard gaat zo iedereen helpen de juiste onderbouwde afweging te maken voor inkoop en samenwerking.

Hoe is het met Derkjan Hooijer van Hooijer Renkum

In gesprek met Derjan Hooijer wordt al snel duidelijk dat hij van samenwerking een missie gedreven opgave heeft gemaakt en laat hij als lichtend voorbeeld zien hoe je de circulaire transitie kan blijven aanjagen door vooral te DOEN en elkaar op te blijven zoeken. En dat is ook zichtbaar in de voormalige steenfabriek in Doorwerth waar een circulaire hub wordt ontwikkeld en waar samenwerking telkens het vertrekpunt is:

Samenwerking Hooijer Renkum met Insert

In samenwerking met coöperatie Insert en 3 andere sloopbedrijven worden plafondplaten refurbished. De platen worden ingezameld, schoongemaakt en gespoten met een verf die CO2 opslaat. Het resultaat zijn circulaire plafondplaten met een esthetische kwaliteit als nieuw. Daarbij wordt per 500 m2 refurbished plafondplaten 900 kg CO2 bespaart. De plafondplaten zijn recentelijk op de milieulijst 2022 geplaatst, waardoor ze in aanmerking komen voor MIA en VAMIL. De plafondplaten worden refurbished door De Voorwerkers, een sociaal werkbedrijf.

Samenwerking Hooijer Renkum met Hardeman

In samenwerking met Hardeman Zand- en Grindhandel uit Veenendaal is recentelijk de webshop www.groeigoed.com gelanceerd. Via deze webshop worden bodemverbeteraars afgezet, die zorgen voor een verbetering van de bodemkwaliteit en toename van de biodiversiteit. De bodemverbeteraars worden met diverse cascaderingstechnieken geproduceerd uit groenafval. Uiteraard voldoen de bodemverbeteraars aan alle wettelijk eisen.

Samenwerking Hooijer Renkum met Klokgroep en Emergo

In samenwerking met Klok Groep en Emergo heeft Hooijer Renkum een RCC-aanbesteding voor Kleurrijk wonen gewonnen. De aanbesteding betrof het slopen van 16 woningen en terugbouwen van 19 wonen, inclusief buitenruimte.

In het ambitiedocument heeft Het Groene Hek, zoals het consortium heet, goed gescoord op circulariteit, biodiversiteit en CO2-besparing. Op dit moment wordt hard gewerkt om tot een definitief ontwerp te komen, in samenwerking met de opdrachtgever, zoals gebruikelijk is na een RCC-aanbesteding. De werkzaamheden zullen later dit jaar van start gaan. Inmiddels wordt er binnen het consortium gekeken of er projectoverstijgende samenwerkingen mogelijk zijn om meer circulariteit te realiseren.

Verder uitbouwen van Cirkelstad Community in de regio

Ook in de regio Arnhem Nijmegen gaat het mobiliseren van partners en kennisdelen, wat centraal staat bij Cirkelstad, volop door in 2022. Ik ben dan ook trots om als nieuwe regio-spinner hier vervolg aan te mogen geven.

In de vele gesprekken met partners en aanstaande partners zijn tal van projecten en trajecten ter sprake gekomen die we o.a. dit jaar gaan volgen:

. Circulair slopen gebouw van Prov. Gelderland | Ambitie: Hoogwaardig hergebruik

. Verduurzamen Spijkerkwartier | Gaan energietransitie en circulariteit hand in hand?

. Herontwikkeling Coehoorn | Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl!

. Arnhem Oost | Brede vernieuwingsaanpak

. Transformatie NYMA terrein Nijmegen | Organisch ontwikkelen

. Station Kanaalzone Nijmegen | Circulaire aanpak?

Circulariteit in de infra-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling begint met de ‘waarom’ vraag. Uiteindelijk doen we het om omgevingen te realiseren waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Op deze wijze kunnen we bij gaan dragen aan de eigenwaarde, functionele waarde, gebruikerswaarde, belevingswaarde en daarmee toekomstwaarde.

Aanstaande CoP Arnhem Nijmegen

Zet de volgende CoP alvast in je agenda: 08.03.2022 en zijn we te gast in het “Mission Control Center van de Provincie Gelderland” in wording op het IPKW terrein in Arnhem.

Deze CoP zal een gezamenlijke sessie zijn van Cirkelstad Arnhem en Nijmegen samen.

Bijeenkomst is van 14:00 – 16:00 u.

Nieuwe partners

En natuurlijk heet ik onze nieuwe partners in de regio van harte welkom:

GSES, Phomi, Calduran, Societeit Vastgoed, PHI Factory

Laat je inspireren

@boek: Het herstel van Nederland | Bas Mesters

We worstelen met klimaatverandering, woningnood, stikstof crisis, intensieve landbouw, de overspannen zorgsector, het onderwijs dat kraakt in zijn voegen. Nederland lijkt wel ziek . . . .

Hoe te genezen? Wat zou er gebeuren als mensen zonder politieke macht het voor het zeggen hadden? Frisse ideeën nodig? Lees de visies van een mensen die uitblinken in hun vak: een boer, docent, psychiater, journalist, rechter, historicus, woningbouwcorporatie-bestuurder, een transitiedeskunkundige, omgevingspsycholoo, econoom, mensenactivist en politicoloog. Het kan als je het wilt!

@boek: Pretopia | Stefaan Vandist

Stel je voor hoe je stad er in 2052 uit ziet?

Stefaan Vandist schets de toekomst van de stad in 4 scenario’s langs de assen van klimaat en welzijn:

. Pampermaatschappij – een iets verder verziekte versie van de huidige status quo

. Ecodictatuur – mens is arm en onvrij

. De vrije val – alles naar de gallemieze

. Symbioceen – alle lichten op groen

Het boek Pretopia is een ‘mentale vrije ruimte’ tussen utopia en dystopia waar je een waaier aan oplossingen krijgt aangereikt van groot tot klein.

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

< Routekaarten Circulaire Openbare Ruimte in Leiden | Ongevraagd aanbieden van een verantwoorde oplossing >