Scholen bouwen met sloopmaterialen

‘Old School New School’ is een project in samenwerking met Inbo architecten, de U10 gemeentes, Hogeschool Utrecht (lectoraat vernieuwing van de Bouwketen), BOOT en Cirkelstad waarin gekeken wordt hoe (bouw) materialen van oude schoolgebouwen in de regio Utrecht weer gebruikt kunnen worden voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen in de omgeving van Utrecht. Binnen dit samenwerkingsverband heeft BOOT de materialeninventarisatie uitgevoerd.

Het idee voor het project ‘Old School New School’ ontstond begin 2017 in het samenwerkingsverband Cirkelstad. In tien samenwerkende gemeentes rondom de regio Utrecht(U10) worden er de komende periode meerdere scholen gesloopt en in andere delen van de regio nieuwe scholen gebouwd. Met het project ‘Old School New School’ wordt er onderzocht hoe we de materialen van de oude scholen kunnen hergebruiken voor de bouw van de nieuwe scholen. Door deze manier van werken ontstaat er een circulair model en worden de materialen die vrijkomen bij de sloop niet meer afgedankt, maar hergebruikt bij nieuwe bouwprojecten.

Om te kijken welke materialen hergebruikt kunnen worden heeft BOOT een inventarisatie uitgevoerd, waarin vrijkomende materialen en bouwproducten zijn vastgelegd. Deze materialeninventarisatie wordt binnen het project gebruikt om inzicht te krijgen in wat voor soort materialen er vrijkomen en welke mogelijk weer in een nieuw schoolgebouw toegepast kunnen worden.

Aan de hand van de materialenlijst maakt Inbo samen met 20 trainee architecten een artist impression waarin een paviljoen ontworpen wordt met hergebruikte materialen. Het resultaat hiervan wordt gepresenteerd aan de ‘nieuwe’ scholen en projectleiders in de U10 gemeentes, met als doel om ze te inspireren om circulair te gaan bouwen!

Meer weten?

Neem contact op met Ralph van Rees

06-53351275

< Terugkijken op 2021 | Update Cirkelregio Haarlem Kennemerland >