Update Cirkelregio Haarlem Kennemerland

Sinds de Corona maatregelen presenteren we meer online dan al die jaren ervoor. De online bijeenkomsten worden goed bezocht en hebben als voordeel dat het voor partners van andere cirkelsteden makkelijk is om aan te sluiten. Het kennisdelen wat centraal staat bij Cirkelstad benutten we zo maximaal. En we genieten ook van fysieke bijeenkomsten. Het geeft een extra dimensie aan ons netwerken. Voor komend jaar staan er dan ook al een aantal op de planning. Waaronder een tweedelige CoP met een bezoek aan een grondstoffenhub waar we in gesprek gaan met slopers en architecten. Houdt de agenda in de gaten, dit wordt een mooie combinatie tussen Alkmaar en Haarlem. 

Een aantal partners hebben een heel roerige tijd achter de rug. Zo hebben Frank en Merel van het Veerkwartier de nieuwbouw van hun circulaire horecapaviljoen meer dan een jaar vooruit geschoven. En heeft stichting Brigitta die een circulair scouting paviljoen willen bouwen, nu al last van de hoge prijzen in de bouw. Zij kiezen nu voor een alternatieve versie en kunnen de hulp van partners goed gebruiken.

Naast deze ontwikkelingen is er ook een partner die het proces van circulaire samenwerkingen vast wil leggen op film. Lees het artikel van Stichting Trace en ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.

Haarlem heeft een flinke woningbouwopgave (10.000). We zijn blij om te delen dat Haarlem mee heeft getekend bij de MRA green deal houtbouw waar vanaf 2025 wel 25% nieuwbouw uit hout bestaat. Zo houden we CO2 vast en beperken we de uitstoot van stikstof. Begin 2022 wijden we een CoP aan de uitvoering van deze ambitie.

Haarlem maakt onderdeel van de MRA regio. (Metropool Regio Amsterdam) In deze regio zijn meer Cirkelsteden en daarom bundelen de spinners van deze steden de krachten. Zo bieden we een nog completer aanbod aan COP’s, leren en delen we met elkaar en kunnen we jouw als partner beter bedienen. Begin 2022 presenteren we onze werkwijze. 

Steeds meer partijen laten zien dat je meerdere doelstellingen kunt integreren in de gebiedsontwikkeling rond woningbouw. Denk aan de uitdagingen op gebied van energie, biodiversiteit en klimaat. Dat komt in Haarlem helaas nog maar mondjesmaat van de grond. Daarom besteden we er komend jaar extra aandacht aan. Ben je nu al toe aan inspiratie en oplossingen? Meld je aan voor een bijeenkomst van onze partner Parkmanagement Waarderpolder over de transitie naar een groen bedrijventerrein.

foto: Jurriaan Hoefsmit

Inholland Haarlem is al vanaf de start partner van Cirkelstad. En veel studenten vinden hun weg naar stages en/of afstudeerprojecten. Dit jaar hebben we de samenwerking met de lectoren van Inholland aangetrokken. Binnen Inholland wordt veel onderzoek gedaan. Zoals naar de succesfactoren van circulair ondernemerschap. De conclusies uit het literatuuronderzoek werden in het voorjaar gepresenteerd en zorgde voor beroering. Want de factoren die van belang zijn voor het slagen liggen voor circulair ondernemerschap anders dan voor innovatief ondernemerschap. Waardevolle inzichten waar we in mijn beleving nog te weinig naar handelen. Voor RGS en Beter Business, die mede-initiatiefnemer zijn bij het verplaatsen van een aula van Almere naar Haarlem, was deze presentatie aanleiding om hun praktijk casus te laten toetsen aan de onderzoeksresultaten. De bevindingen zijn begin 2022 bekend en worden gedeeld. 

Kortom, een bewogen jaar waarbij sommige partners hun plannen even in de koelkast hebben gezet omdat de zorgen rondom de bestrijding van Covid-19 prioriteit hadden. Anderzijds zijn er nieuwe contacten gelegd, zijn er nieuwe partners in aantocht en blijkt uit de bomvolle stadsbladen dat we op alle vlakken experimenteren, toepassen en samen leren. Ik kijk uit naar een nieuwjaar waarin we nog meer durven, toepassen en resultaten vieren. 

Hartelijke groet,

Team Haarlem Kennemerland

Brigitte, Juan en Liesbet ism C-creators.

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

Juan Nibbelink

Spinner in Haarlem Kennemerland

Liesbet Hanekroot

Spinner in Haarlem Kennemerland

< Scholen bouwen met sloopmaterialen | Bavodorp circulair renoveren- gewoon doen! >