Scholen en gemeenten met circulaire huisvestingsopgave? Realiseer deze ambitie in een buyer group.

Een initiatief van PIANOo en Cirkelstad

Staat u aan het begin van een nieuwbouw- of renovatieopgave voor een schoolgebouw? Heeft u de ambitie om een gezonde, inspirerende, circulaire, klimaatneutrale en adaptieve school te ontwikkelen? Meld u dan aan voor de Buyer Group ‘Circulaire Scholen’ en maak gebruik van deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren.

In de Buyer Group Circulaire Scholen verbinden we diverse scholen en gemeenten met elkaar, die ieder hun circulaire droomschool willen realiseren. Waarom een buyer group? Marcella van Room (PIANOo)  en Monique Donker (Off Road Innovations) zijn de kartrekkers van deze buyer group en leggen dit uit: “De ontwikkeling van een circulaire en klimaat neutrale school vraagt om een andere aanpak dan we gewend zijn. Hierdoor lopen goede initiatieven nu vaak vast of worden hoge ambities niet gehaald. Om te ontdekken hoe we hier verandering in kunnen brengen, starten we met de Buyer Group Circulaire Scholen. Met de deelnemers gaan we direct aan de slag met hun eigen concrete cases, zodat we de kennis die we ontwikkelen direct in de praktijk kunnen brengen.” Monique Donker heeft met het project Circular Schools (een project dat mede mogelijk is gemaakt door provincie Zuid-Holland), reeds een aantal scholen in Zuid-Holland begeleid op weg naar hun circulaire droomschool. De opgedane kennis en netwerk wordt ingezet ter ondersteuning van de buyer group.

In de buyer group ontwikkelen de deelnemers een marktvisie en strategie waarmee goede ideeën en hoge ambities een kans van slagen bieden. Monique Donker: “De onderlinge verbinding kan leden tot massa en daarmee een interessant perspectief bieden voor de markt. Ons doel is daarnaast om niet alleen de circulaire en klimaat neutrale scholen met de deelnemers te realiseren. We willen gezamenlijk de kennis die nodig is ontwikkelen, zodat véél meer scholen concrete stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van hun circulaire droomschool.”

Wat gaan we doen?        
De deelnemers worden ondersteund door Marcella van Room als secretaris en Monique Donker als projectleider. Daarnaast worden diverse experts daar waar nodig ingevlogen en aan het initiatief verbonden. “Met de deelnemende scholen en gemeenten starten we samen één buyer group. Tot aan de zomer van 2020 werken we aan het opstellen van een concreet plan van aanpak” licht Marcella van Room toe, “hierin leggen we met elkaar de stappen vast hoe we, in 20 maanden tijd, vorm gaan geven aan een gezamenlijke, gedeelde marktvisie en strategie om deze vervolgens in de markt te gaan zetten.”
De specifieke invulling van de buyer group staat de deelnemers vrij zelf vorm te geven. Dit kan door óf gezamenlijk een aanbestedingstraject te doorlopen óf een eigen aanbesteding vorm te geven. Monique Donker: “We verkennen of het haalbaar is om collectieve aanbestedingen op te zetten, of we zo een aantrekkelijk perspectief kunnen bieden aan de markt én de markt kunnen uitdagen om met passende en inspirerende oplossingen te komen. Tot de zomer werken we in een aantal (digitale) sprintsessies aan de kaders van de opgave, die we verankeren in het plan van aanpak en ronden we dit proces af, om deze daarna gezamenlijk op te pakken en uit te voeren.”

Wie zoeken we?
“Wij zijn op zoek naar scholen of gemeenten met een concrete nieuwbouw of renovatie opgave. Die naast een inspirerende en gezonde school, ook de ambitie hebben om te komen tot een klimaat neutrale en circulaire school. Waarbinnen het onderwijs centraal staat en het schoolgebouw een middel wordt om het onderwijs te versterken. We zoeken scholen of gemeenten die hier in willen investeren door tijd vrij te maken en kennis te delen met elkaar, zodat we samen sterker worden” geven Marcella en Monique aan. Deelnemen kan op twee manieren:

  1. Deelnemen in de kerngroep        
    deze deelnemers zitten in de kopgroep en brengen ieder hun opgave in de buyer groep.  Samen met andere scholen en gemeenten zetten zij de lijnen uit, ontwikkelen met diverse experts de aanpak, die de deelnemers vervolgens gezamenlijk in de praktijk kunnen brengen. Zo krijgen zij directe feedback op hun eigen case en komen ze dichterbij de realisatie van hun eigen droomschool.
  2. Deelnemen in de eerste schil      
    In de eerste schil zitten de deelnemers die van plan zijn om in de toekomst een school te realiseren (zowel renovatie als nieuwbouw) en zich nu al willen oriënteren hoe ze hier vorm aan kunnen geven. Deelnemers uit de eerste schil worden actief betrokken en kunnen input leveren, advies geven en kennis delen over de stappen die de kerngroep doorloopt. Zo bouwen zij mee aan een aanpak, die zij zelf later in de praktijk kunnen brengen.

Hoe melden scholen en gemeenten zich aan?
Monique: “Iedereen die een concrete opgave heeft, nu of in de toekomst, kan zich opgeven om deel te nemen aan de Buyer Group Circulaire Scholen. Met de geïnteresseerden gaan we eerst verkennen of de opgave past binnen de aanpak en naar welke manier van deelname de voorkeur uit gaat. Het streven is om begin mei de kerngroep geselecteerd te hebben en de tijd tot de zomer zo goed mogelijk te gebruiken.”

Heeft u interesse om deel te nemen of wil je meer informatie ontvangen?      
Stuur dan voor 1 mei 2020 een bericht naar Monique Donker via . Zij zal dan spoedig contact met jullie opnemen om te verkennen of het interessant is voor jullie.


Over de buyer groups

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 13 buyer groups. Zij werken hierin samen met o.a. Cirkelstad en partners.

De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de Leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Meer informatie vind je op pianoo.nl.

Cirkelstad begeleidt met PIANOo diverse buyer groups:

< Alfa -college als eerste Nederlandse onderwijsinstelling aan de slag met Madaster Educatie | De virtuele Nationale Werkconferentie. Live Blog! >