8. Meervoudige waardecreatie

Circulair bouwen is helemaal niet duur als je het goed aanpakt. Vaak is het geen extra opgave maar een middel om al je doelen te halen. In de Top 10 behandelen we ook 5 systematische barrières uit ons netwerk. Wat kunnen we doen aan deze barrières? Zijn ze al goed in beeld? Zijn er ‘eigenaren’ actief die ook daadwerkelijk verandering willen en kunnen doorzetten? Benieuwd waar deze barrières op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Systeemvraag

Hoe komen we van investering naar (meervoudige) waardecreatie?

Deze systeemvraag wordt onderdeel van de jaarprogrammering van Cirkelstad. Het antwoord op de vraag zal gaandeweg vorm krijgen. We focussen ons op de volgende framing en centrale vraagstelling:

 • Circulair bouwen is helemaal niet duur als je het goed aanpakt.
  • Vaak is het geen extra opgave maar een middel om al je doelen te halen op materiaal, snelheid, klimaat, enzovoorts.

 • Hoe komen we van investering naar waardecreatie?
  • Welke waarde creëren we met circulair bouwen?
  • Welke schade voorkomen we?

Welke potjes zijn gemoeid met deze symptoombestrijding?

 • Hoe gaan we van symptoombestrijding naar meervoudige waardecreatie?
  • Wie zijn er aan zet en wat moeten ze doen en laten?

Relevante initiatieven

Ronde Tafel – Greenpaper – Voordelunchlezing

De komende maanden organiseren we op vier systeemvragen een ‘Ronde Tafel gesprek’ waar we met een dwarsdoorsnede van de sector en enkele experts het onderwerp verder uitwerken. Vervolgens publiceren we een Greenpaper, met een meerledig doel:

 1. Introductie van de denkwijze, zodat mensen op een andere manier leren kijken naar de thematiek en over hetzelfde praten als het gaat om de systeemvraag.
 2. Handelsperspectief binnen het thema. Duidelijk waarom iemand deze denkwijze zou moeten hanteren en als zij er morgen mee aan de slag willen, waar en hoe kan ik dan beginnen?
 3. Het agenderen van versnellings- en opschalingscondities om de bouwsector te stimuleren om dit thema te omarmen.

In een ‘Voordelunchlezing’ gaan we dieper in op de belemmeringen en kansen die er zijn omtrent de systeemvraag. Hoe kunnen we onze partners activeren en handvatten geven tot implementatie? Houd het Greenpaper overzicht en de Cirkelstad Academie in de gaten voor de laatste publicaties over dit onderwerp.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten:

Meer Top 10