Update Cirkelstad Utrecht e.o

Dat verandering de enige constante is, vraagt vandaag de dag niet meer om duiding!

En die verandering maakt mogelijk wat onmogelijk of onvoorstelbaar leek. Wat blijkt we zijn in staat geld, heel veel geld, vrij te maken als het er toe doet en we zijn in staat onze werkvormen ‘on the spot’ aan te passen. Maar het gaat verder, we krijgen nieuwe inzichten en staan, voor de mensen die thuis ook les geven hebben, ineens dichter bij onze kinderen, het onderwijs en voor sommige helaas ook dichter bij de zorg. We zijn onze eigen woon omgeving gaan verkennen en met op vakantie gaan in eigen land is niets mis mee. Het aangereikt krijgen van deze nieuwe inzichten gaat ons helpen in het anders in gaan richten van onze directe leefomgeving en het geven van andere betekenis aan de toekomst van de stad en ommeland met het samenkomen van tal van uitdagende vraagstukken.

Een verhelderende uitspraak die werd gedaan tijdens een uitzending van Tegenlicht:

We hebben 10-talle jaren gewerkt aan onze welvaart zonder rekenschap te geven aan de gevolgen van ons handelen voor de toekomst. En die toekomst is nu aangebroken!

Het samenspel en samenhang van de huidige vraagstukken is dan ook niet meer te ontkennen. Het is groter dan jezelf, je straat, stad, je onderneming en vraagt dus om een cross-sectorale kijk en aanpak. De kracht van nieuwe verbindingen en samenwerken in communities krijgt dan ook steeds meer betekenis.

Dat ondervinden en ervaren we ook steeds meer in Utrecht e.o. Het vraagstuk is te groot om te denken dat je de enige bent met de juiste aanpak of oplossing. In Utrecht e.o beginnen we de vruchten te plukken van de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Niet een zoveelste praatclub maar na het elkaar leren kennen en begrijpen overgaan tot doen. Een samenspel tussen Gemeenten, Provincie, Waterschap, Economic Board, Nationale Milieufederatie, Utrecht Sustainability Institute en Cirkelstad.

We werken in coalitie verband aan Bouw & demontage, Biobased Economy, Circulair Ondernemen, Circulair Opdrachtgeverschap, Circulaire gebiedsontwikkeling en bestuurders worden ambassadeurs die op steeds meer plekken het verhaal vertellen en mensen aanspreken. En dat heeft geleid tot een inventarisatietraject wat door Arcadis en Cirkelstad wordt uitgevoerd, in opdracht van de Provincie Utrecht, om te kijken waar alle overheden in de Provincie Utrecht staan in relatie tot duurzaam/ circulair inkopen. Er blijken namelijk grote verschillen te zijn in de wijze waarop overheden in de Provincie aanbesteden. Het bundelen van krachten en samen een leerproces in durven gaan wint aan belangstelling en levert een zelflerend eco-systeem op. Samen werken aan een ‘groen economisch herstel’. Inzicht krijgen in verbeterpotentieel geeft ruimte aan handelingsperspectief en geeft bovenal heel veel voldoening.

Binnen de Cirkelstad Kennisnetwerken/ CoP van Amersfoort en Utrecht e.o komen ook steeds meer verdiepings vragen naar voren. Er gaat in Utrecht gekozen worden voor 20 projecten/ gebieden waar ‘circulair tenzij’ in komt te staan. In Amersfoort zijn inmiddels ook 3 gebieden aangewezen. In het doen wordt de kennis-urgentie, vraag om tools en duiding van wetgeving en bouwbesluit ook steeds prominenter. Kun je de MPG* aanscherpen zonder dat dit effect gaat hebben op de energie-ambitie of op een gezond binnenklimaat? Hoe breng je klimaat, energie en circulariteit** samen in meetbaar in iedere fase van een project? Wat wil je echt bereiken? Waar dient het aan bij te gaan dragen? Middels tal van beloftes in de vorm van akkoorden en greendeals wordt de intentie wel duidelijk waar een ieder aan wil werken maar de praktijk blijkt toch weer weerbarstiger. Het durven stellen van vragen wordt daarin essentieel. Dat mag een hulp vraag zijn voor een project waar je aan werkt of een generieke vraag die past in deze tijd:

Verantwoord bouwen met hout. Hoedan? Het gaat er niet om wie er gelijk heeft maar hoe we samen een toekomstbestendige, regeneratieve leefomgeving gaan creëren voor onszelf en daarmee rekening houden met de generaties na ons.

Inzet Consultatieteam

En als jij je nieuwbouwproject ook die extra impuls wilt geven in relatie tot circulariteit, dan hebben we goed nieuws. Vanuit de Provincie Utrecht is er budget vrijgemaakt om experts, met 50% reductie op de kosten, in te zetten voor een ambitie definitie, plan voorbereiding, plan beoordeling, opstellen van een uitvraag, herijken van Programma van Eisen/ Wensen of voor een gebiedsaanpak, of hoe maak je een circulaire businesscase? Kortom, er is geen excuses meer om van je project geen circulair project te maken. ">Meld je nu aan.

Gezocht: bouwmaterialen – het circulaire alternatief

Ben je een fabrikant/ producent, distributeur of catalogushouder van circulaire-/ biobased bouwproducten in relatie tot GWW, OR, vastgoed, interieur & facilitymanagement?

Meld je product dan aan via: https://cirkelstad.gses-system.com. Iedereen die zijn product registreert maakt kans op het houden van een pitch aan opdrachtgevers/ aannemers tijdens de Permanente Marktdialoog die de komende maanden 9x gaat plaatvinden. 

Heb je vragen, wil jij ook aansluiten bij Cirkelstad Utrecht e.o. of Amersfoort?

Neem gerust contact met me op.

Let’s go circular ;-)

Wytze Kuijper

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers, Cirkelstad Externe podia


06 229 685 68

* MPG wat kan ik ermee

Een coalitie onder leiding van Ooms Architecten i.s.m. Merosch, Arcadis/Overmorgen, ZOOOW!|building formats en Groene Jongens inventariseren op basis van opgedane ervaring waar kansen en belemmeringen liggen bij MPG berekeningen. Wil je je ervaringen ook inbrengen?

**KEC-toets

Een coalitie onder leiding van ZOOOW!|building formats i.s.m. SGS Search heeft een eerste aanzet gemaakt voor een aansprekend en bruikbaar afwegings- en toetsingskader om tot integrale samenwerking en opschaling te komen voor ruimtelijke projecten op in eerste instantie de thema’s klimaat, energie en circulariteit. Ben jij ook nieuwsgierig hoe jij dit dashboard kan toepassen op projecten en in je organisatie?

< Limburg ambieert rol als circulaire grondstoffenregisseur | Cirkelstad Drechtsteden: Van circulaire verf, heipalen tot aan gipsplaten! >