Updates van de Gemeente Haarlem

Circulaire bouwmarkt Haarlem
Sinds begin 2023 heeft de gemeente Haarlem een Actieprogramma circulaire economie. Een van de doelen uit het actieprogramma is het verkennen van de mogelijkheden voor een circulaire bouwmarkt voor ondernemers en inwoners van de stad. In 2024 is hiervoor een start gemaakt met een verkenning naar de mogelijkheden om tweedehands bouwmaterialen of restpartijen die vrijkomen in de stad een tweede leven te geven. De verkenning is door de gemeente uitgevoerd door adviesbureau Bouwkringloop. Vanuit de verkenning is gebleken dat er voor veel bouwmaterialen die nu weggegooid worden in Haarlem potentie is voor hergebruik. Ook zijn er in Haarlem verschillende partners gevestigd die bij zouden willen dragen aan een dergelijk initiatief.

Het idee nu is om samen met Bouwkringloop te kijken naar hoe diverse bouwmaterialen beschikbaar kunnen stellen door via het netwerk van bestaande kringloopwinkels. Zo worden bouwmaterialen breed beschikbaar voor inwoners. Daarnaast wordt er onderzocht of er een professionele circulaire bouwmarkt zich kan vestigen in Haarlem. Hiervoor is de gemeente al gaan kijken naar diverse circulaire bouwmarkten in andere delen van Nederland.

In de volgende stap wordt verder onderzocht in welke vorm de circulaire bouwmarkt gerealiseerd kan worden en welke partijen hierbij willen aansluiten. Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via: .

Leerprogramma Toekomstbestendige Woningbouw
De gemeente Haarlem is een implementatietraject gestart om de convenanten toekomstbestendige woningbouw en houtbouw MRA goed te laten landen in de gemeentelijke organisatie. In dit implementatietraject worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. Tijdens de sessies worden Haarlemse casussen besproken en verder uitgewerkt met deskundigen op het gebied van houtbouw, duurzame stedenbouw en juridische zaken. Deze experts helpen met het opstellen van de stukken om mee te nemen tijdens een tenderproces en anterieure overeenkomst. Vanwege het integrale karakter van dit thema is het een randvoorwaarde dat alle vakdisciplines aan boord zijn! Haarlem is nu halverwege het implementatie traject en leert door dit traject ook dat goede samenwerking tussen de verschillende disciplines van ontwerp tot uitvoering essentieel is om aan deze convenanten te voldoen.

Meer weten over het leerprogramma neem contact op met Hans Klaren via of met Rosa Kip via .

< Regionieuws uit Cirkelstad Haarlem Kennemerland | De eerste 12 voorbeelden van toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen zijn bekend >