Beelen NEXT presenteert ‘NEXT-Use Hout’

NEXT-Use Hout: Nieuwe houten producten uit afvalhout

In Amsterdam, op de plek waar gebouwd wordt aan de Circulaire Bouwhub, is Beelen NEXT gestart met een houtwerkplaats waar van afval- en sloophout weer nieuwe houten producten gemaakt worden. De producten worden verkocht via de vestigingen van Pontmeyer en de NEXT webshop.

Hergebruik van hout speelt een belangrijke rol in het beschermen van bossen wereldwijd, zeker nu er steeds meer aandacht komt voor bouwen met hout. Afvalhout wordt vaak hergebruikt in pallets of persplaten (zoals spaanplaat), met het oprichten van een eigen houtwerkplaats zet Beelen NEXT een volgende stap voor hoogwaardiger hergebruik. Afhankelijk van de afmetingen en kwaliteit van het afvalhout wordt het bewerkt tot een range van producten, van piketpaaltjes tot balken en planken. Hiermee wordt de levensduur van het hout verlengd en houtkap voorkomen!

De werkzaamheden zullen werk en opleiding bieden aan 7 tot 10 mensen die uit een langdurig uitkeringstraject komen, begeleid door Beelen NEXT partner Level 5. De begeleiding draait om het leerproces van de mens, het bouwen aan hun CV en het ontwikkelen van vakmanschap.

Circulaire Bouwhub

De Circulaire Bouwhub is een ontwikkeling van VolkerWessels Bouwmaterieel en Beelen Next waarbij de materiaalstromen die vrijkomen bij de ontmanteling van gebouwen fysiek worden samengebracht met de materiaalstromen die naar nieuwbouwprojecten toe gaan. Materialen uit ontmantelde gebouwen worden er verzamelden en bewerkt, om weer hergebruikt te worden in bouwprojecten. De start van een eigen houtwerkplaats is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de hub. 

Amsterdam Logistic Cityhub

De Circulaire Bouwhub is onderdeel van Amsterdam Logistic Cityhub, een duurzaam gebouw voor opslag en distributie met 125.000m2 aan opslagruimte en ruim 10.000m2 aan kantoorruimte in de haven van Amsterdam dat zal dienen als logisiteke hub naar de (binnen)stad van Amsterdam. Amsterdam Logistic Cityhub zal voorzien in elektrisch, duurzaam en emissievrij vervoer van goederen en personen binnen de ring van Amsterdam. Vervoer over water speelt daarbij een belangrijke rol. 

Circulaire economie

Het openen van de Circulaire Bouwhub en de productie van NEXT-Use hout past volledig in de visie van Beelen NEXT. In deze visie worden materialen die nu vrijkomen bij bouw- en sloopprojecten hoogwaardig hergebruikt. Bovendien biedt de circulaire economie kansen voor het ontwikkelen van talent, in het bijzonder voor mensen waarvoor deelnemen op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is.

Eerder presenteerde Beelen NEXT bijvoorbeeld al een webshop voor gebruikte bouwmaterialen en een mobiel sorteercentrum voor festivalafval. De komende periode zal onder het label  ‘NEXT-Use’ verschillende bouwmaterialen geproduceerd uit reststromen worden gelanceerd. 

Over Beelen NEXT

Beelen NEXT is binnen de Beelen Groep het verzamelpunt van innovatie. Voortbouwend op meer dan 27 jaar kennis en ervaring van Beelen Groep wordt binnen NEXT met concrete projecten en lef gewerkt aan de bouwstenen van een duurzame wereld en de toekomst van Beelen Groep.

Meer informatie:

< Tilburg gaat ver in circulair! | Community of Practice Cirkelstad Veenendaal >